Direct naar content
20 september 2018

In februari van dit jaar hebben wij een bijeenkomst georganiseerd over het traject voor het regioprofiel van BrabantStad. Met het overleg van minister Van Engelshoven met de stedelijke regio’s op 14 juni jl. is het proces van voorbereidingen voor een nieuwe beleidsperiode 2021-2024
op bestuurlijk niveau van start gegaan. De eerste stap in dat proces is de uitwerking van regionale
profielen door stedelijke regio’s.

Taskforce BrabantStad is al in 2017 begonnen met de ontwikkeling van een cultuurvisie ten behoeve
van dit proces van afstemming tussen overheden over cultuurbeleid vanaf 2021. Wij zullen naar verwachting op 17 september a.s. een concept-regioprofiel beschikbaar hebben. In de weken daarna zullen wij feedback van de sector vragen. Graag ontvangen wij input uit de praktijk die we kunnen betrekken bij het opstellen van het regioprofiel.Voor uw voorbereiding ontvangt u, als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt, aan het begin van de week van 17 september per e-mail de concepttekst van het regioprofiel.

Voor ons zijn de volgende vragen relevant:
a) Kunt u zich vinden in het regioprofiel en de ambities die wij daarin hebben opgenomen?
b) Welke oplossingsrichtingen ziet u voor de gesignaleerde knelpunten of welke andere suggesties
wilt u ons nog meegeven?
We nodigen u graag uit voor een open gesprek over het regioprofiel BrabantStad op donderdag 20 september aanstaande van 13:00 tot 16:00 uur bij het Designhuis, Stadhuisplein 3 te Eindhoven.
We verzoeken u om u aan te melden via regioprofiel@cultuureindhoven.nl.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u vanaf 17 september uw input ook via de website leveren waar we het concept-regioprofiel zullen publiceren.

Indien u vragen heeft kunt u eveneens het bovenstaande e-mailadres gebruiken.