Direct naar content
08 april 2021

Cultuur Eindhoven heeft op basis van gesprekken met culturele organisaties en makers in de stad in januari jl. een voorstel/advies gemaakt voor het college over het steunpakket voor cultuur in 2021. Dit voorstel is  door het College en de Raad goedgekeurd en vastgesteld. Er komt noodsteun beschikbaar voor individuele makers en rechtspersonen. Momenteel wordt er gewerkt aan de subsidieregeling die begin april open wordt gesteld.

Aanvragen zal waarschijnlijk vanaf 9 april mogelijk zijn. Om iedereen zo helder mogelijk hierover te informeren, organiseren we twee informatiebijeenkomsten, eentje voor makers en eentje voor rechtspersonen die geen meerjarige subsidie van ons ontvangen.

Op basis van het raadsvoorstel wordt een subsidieregeling voorbereid en deze zal tijdens deze online bijeenkomst op 8 april van 15.00 - 16.30 uur nader worden toegelicht. Wat zijn de mogelijkheden voor jouw organisatie met betrekking tot noodsteun in 2021? Ben je benieuwd naar deze mogelijkheden, meld je dan nu aan via info@cultuureindhoven.nl. Doe dit uiterlijk dinsdag 6 april