Direct naar content
22 februari 2018

Ruim twee jaar nadat stichting Cultuur Eindhoven operationeel is geworden en voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het moment daar voor een open gesprek over de Staat van Cultuur in Eindhoven. We organiseren een drieluik: drie gesprekken op drie verschillende locaties in de stad. Gesprekken tussen culturele sector, lijsttrekkers van politieke partijen en betrokken professionals uit andere sectoren. In deze gesprekken komen de volgende vragen aan bod: hoe staat het met cultuur in de stad, wat heeft de stad en al haar inwoners en bezoekers nodig en waar willen we naartoe? Welke (nieuwe) ontwikkelingen en verbindingen zijn wenselijk of noodzakelijk? Welke toekomst wensen we voor cultuur in Eindhoven? Welke dromen willen we uit laten komen? Creëren we een nieuwe horizon?

Kunstenaars, lijsttrekkers en professionals uit andere domeinen gaan open met elkaar in gesprek onder leiding van Oscar Kocken. De tweede thema-avond staat in het teken van (groot)stedelijke dynamiek oftewel hoe spelen we mee met de grote steden. Het panel bestaat uit: 
Marcel Oosterveer (lijsttrekker VVD), Yasin Torunoglu (lijsttrekker PvdA), Saskia Lammers (cultuurwoordvoerder GroenLinks), Frits van Hout (lid raad van bestuur ASML), Angelique Bellemakers (Woonbedrijf) en Remco van de Craats (designstudio Edhv). 

Henk van Straten brengt literair verslag uit en Gijs Kast zal de avonden in illustraties vastleggen.

Aanmelden voor de thema-avonden kan door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl. De avonden zijn gratis bij te wonen. 

Inloop: 19.30
Start programma: 20.00

Bio's panel:

Marcel Oosterveer, lijsttrekker VVD:
Oosterveer is woordvoerder financiën van de VVD-fractie en voorzitter van de accountantscommissie van de raad.  Hij is sinds 1985 lid van de VVD. Als ondernemer heeft hij ervaring in het begeleiden van internationale organisaties. Hij was lid van de Eindhovense raad van 2003 tot 2006. Daarna was hij commissielid. Sinds 2010 is hij weer raadslid.

Yasin Torunoglu, lijsttrekker PvdA:
Yasin Torunoglu is de huidige wethouder wonen, wijken en burgerparticipatie.  Van 2006 tot eind maart 2013 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Eindhoven. Sinds maart 2013 is hij wethouder van o.a. Wonen, Wijken, Burgerparticipatie, Gronde en Vastgoed en Dienstverlening in Eindhoven. Hij hield zich in de afgelopen periode bezig met wonen, wijkvernieuwing, burgerparticipatie en wijkgericht werken, stedelijke ontwikkeling, dienstverlening en burgerzaken, de geluk en glimlach in de openbare ruimte met o.a. de Tunnelvisie, grote gebiedsontwikkelingen zoals op de Deken van Somerenstraat, Van de Meulen Ansems Terrein, Technische Dienst gebouw. Daarnaast heeft hij vorm gegeven aan het nieuwe atelierbeleid.

Saskia Lammers, tweede op de lijst, cultuurwoordvoerder GroenLinks:
Sinds 2014 Raadslid voor GroenLinks. Haar beleidsterreinen zijn cultuur & design, innovatie, werk & inkomen, armoede, WIJeindhoven en jeugdzorg.  Ze is werkzaam als teamleider marketing, projectbureau, impresariaat op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Frits van Hout (lid Raad van Bestuur, ASML):
Frits van Hout, lid Raad van Bestuur ASML en bestuurslid van Stichting Brainport. Voor zijn aantreden in het bestuur van ASML in 2008 werkte van Hout vanaf de oprichting al van 1984 tot 1992 binnen verschillende functies bij de chipfabrikant. Hij is tevens voorzitter van de klankbordgroep van de Dutch Technology Week en is lid van de stuurgroep van het Programma Creatieve Industrie bij Cultuur Eindhoven.

Angelique Bellemakers (Woonbedrijf):
Angelique Bellemakers is districtsmanager van Woonbedrijf. Het bezit van Woonbedrijf bedraagt ruim 30.000 woningen. Angelique is verantwoordelijk voor het district Strijp dat bestaat uit 3500 woningen, met name oud-Philipsbezit. Een deel van de woningen is 100 jaar oud en gelegen rondom de oude industrieterreinen Strijp S en R, die nu getransformeerd worden naar woonbuurten.

Remco van de Craats (designstudio Edhv):
Sinds 2004 eigenaar en art director van designstudio Edhv, Architects of Identity. Edhv is de afgelopen 13 jaar uitgegroeid tot een bureau met 10 vaste medewerkers en richt zich met name op het ontwikkelen van (visuele) identiteiten en strategieën. Hij werkte in Rotterdam bij architectenbureau OMA/AMO en heeft Netwerk Designers United Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam opgezet, waar op een laagdrempelige manier materialen en informatie worden uitgewisseld. Remco studeerde af aan de Design Academy en is ook mede-oprichter van Dutch Invertuals.