Direct naar content

Moet je Tozo/Tonk ontvangen hebben om in aanmerking te komen voor de noodsteunregeling?
Nee, je kan in ieder geval aanvragen. We vragen je wel of je het hebt gehad of niet. 

Richt de noodsteun zich ook op de periode voor 1 oktober 2021?
Nee, noodsteun is enkel van toepassing op de periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021.

Ik heb al noodsteun ontvangen voor Q1 t/m Q3. Mag ik opnieuw een aanvraag indienen?
Ja, het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Q4. Uiteraard enkel voor de gemaakte kosten binnen deze periode.

Moet ik de kosten inclusief of exclusief BTW indienen?
Als je in het bezit bent van een BTW nummer is BTW niet subsidiabel, dus kan je enkel kosten exclusief BTW aanvragen.

Is de noodsteunregeling alleen toegankelijk wanneer je in Eindhoven woont, of kun je ook een aanvraag doen wanneer je in een omliggende gemeente woont en als maker met regelmaat in Eindhoven werkt?
De aanvraag moet een woon- of werkadres in Eindhoven hebben.

Moet ik voor mijn aanvraag enkel het format invullen?
Voor je aanvraag hebben we naast het format met de vragen ook documenten nodig ter toelichting op de financiële noodzaak. Denk hierbij aan een huurcontract, facturen/offertes van aangekochte goederen/materialen, bevestigingen van exposities/cursussen etc.

Vallen ook kosten die gemaakt zijn voor exposities, bijvoorbeeld benzine voor een atelierbezoek onder de noodsteunregeling voor makers? Kosten zonder ‘loopduur’ of abonnement?
Het is mogelijk om de kosten die je gemaakt hebt voor bijvoorbeeld exposities of uitvoering van projecten in te dienen bij je aanvraag. Artikelnummer 17.2 van de subsidieregeling is hiervoor van toepassing.

Andere vragen?
Mail dan naar info@cultuureindhoven.nl of neem contact op met Teun van Roosmalen: teunvanroosmalen@cultuureindhoven.nl.