Direct naar content

Wat zijn subsidiabele kosten?

Kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan de culturele activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dat betekent bijvoorbeeld dat redelijkerwijs niet alle overheadkosten kunnen worden opgenomen in een projectbegroting. Of dat aanschaf van inventaris en apparatuur met een afschrijvingstermijn redelijkerwijs niet voor de volledige investering kunnen worden opgenomen in de projectbegroting.

Meer FAQ bekijken?