Direct naar content

Naast de noodsteun opties die wij bieden voor Eindhoven zijn er landelijk verschillende regelingen voor de culturele sector.

Alles wat de rijksoverheid doet kan je vinden op deze website:
Financiële regelingen culturele en creatieve sector

Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van: kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie

Daarnaast hebben de landelijke culturele fondsen ook specifieke regelingen:

Fonds Podiumkunsten:
2P Covid-19 Een podium voor lokale makers

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

Mondriaan Fonds:
Maatregelen covid-19
Het is mogelijk om direct contact op te nemen met het Mondriaan Fonds via regiomakelaar Rebecca Nelemans: R.Nelemans@mondriaanfonds.nl.

Nederlands Filmfonds:
Steunmaatregelen covid-19

Nederlands Letterenfonds:
Tijdelijke regelingen voor makers