Direct naar content

Aanvragen PLUS-regeling, ronde 2
Vanaf 1 februari tot en met 28 februari zijn er subsidieaanvragen binnen de PLUS-regeling voor projecten aangevraagd. We hebben in totaal 25 aanvragen ontvangen, waarvan 11 nieuwe aanvragers. De Cultuurraad zal eind april het advies uitbrengen.
De aanvragen kan je hier teruglezen.  

Besluiten PLUS-regeling, ronde 1
Binnen de PLUS-regeling zijn er in de eerste ronde tot 1 oktober 2016 subsidies aangevraagd voor projecten en programma's. De adviezen van de Cultuurraad zijn al eerder gepubliceerd. De uiteindelijke besluiten kan je hier vinden.   

Besluiten overige subsidies
In mandaat van de gemeente heeft stichting Cultuur Eindhoven verschillende subsidies verleend. Deze kan je hier vinden. 

Aanvraag BIS-functie bemiddeling onderwijs- en cultuuraanbieders
Voor de invulling van de functie van bemiddeling onderwijs- en cultuuraanbieders in de periode vanaf 1 augustus 2017 t/m 31 december 2020 is al eerder een bedrag gereserveerd. Een aanvullende subsidieregeling is hiervoor gepubliceerd. 
De aanvraag voor deze BIS-functie kan je hier vinden.