Aanvragen PLUS-regeling, ronde 3
Vanaf 1 mei tot en met 31 mei zijn er subsidieaanvragen binnen de PLUS-regeling voor projecten aangevraagd. We hebben in totaal 19 aanvragen ontvangen, waarvan 11 nieuwe aanvragers. De Cultuurraad zal eind augustus het advies uitbrengen.

De aanvragen kan je hier teruglezen.