Direct naar content

We hebben het overzicht van aanvragen van de projectsubsidies 2021, tranche 2 gepubliceerd. In april zal de Cultuurraad advies uitbrengen over de 13 aanvragen die in behandeling zijn genomen. Het subsidieplafond voor deze ronde is vastgesteld op
€ 180.000. Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt € 268.604.

Het gehele overzicht van aanvragen vind je hier.