Direct naar content

Op 6 december 2019 werd de subsidieregeling ‘professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad’ opengesteld. Tot en met 31 januari 2020 konden culturele instellingen een subsidie aanvragen voor de periode 2021-2024. Cultuur Eindhoven ontving van 18 instellingen een aanvraag. De Cultuurraad heeft de aanvragen van advies voorzien op basis van de bepalingen uit de subsidieverordening 2021-2024. Alle 18 instellingen ontvingen een positief advies. Door het subsidieplafond van € 9.715.000 zijn er 16 aanvragen gehonoreerd.

Cultuur Eindhoven ontving 18 subsidieaanvragen, één voor elke functie zoals omschreven in artikel 18.1 en 14 aanvragen in het kader van het ruimer gedefinieerde artikel 18.3 uit de subsidieverordening 2021-2024. Alle aanvragers zijn bekende organisaties in de stad, die ook afgelopen jaren subsidie van Cultuur Eindhoven ontvingen. Voor de meesten is de stap naar een vierjarig programma nieuw. De link naar alle adviezen vind je hier op onze website

Een ander belangrijk nieuw element in deze subsidieregeling is de afstemming binnen de provincie op het gebied van regeling en planning. Op 3 december 2019 werd de Subsidieregeling hedendaagse cultuur paragraaf 1 van de provincie opengesteld. 18 Eindhovense instellingen hebben bij de provincie een aanvraag ingediend. De integrale Adviescommissie BrabantStad Cultuur heeft die aanvragen van advies voorzien. Op basis van dat advies en het subsidieplafond worden door de provincie acht Eindhovense culturele instellingen gehonoreerd. Voor Eindhoven geldt dat de adviezen door de Cultuurraad zijn opgesteld. Deze is statutair bevoegd als het adviesorgaan van Cultuur Eindhoven. Het advies wijkt soms af van het advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur aan de provincie.

Voorzitter van de Cultuurraad Bas van Spréw:
“We zijn aangenaam verrast door de diversiteit van de aanvragen en dat steeds meer aanvragers via nieuwe manieren op zoek gaan naar participatie, verbinding met nieuwe doelgroepen en partners binnen en buiten Eindhoven. Dit is een waardevolle ontwikkeling. We hopen en verwachten dat die nieuwe verbindingen duurzaam en niet eenmalig zijn. In de aanvragen wordt ook veel aandacht geschonken aan talentontwikkeling en cultuureducatie. Wij vinden dat een zeer positieve ontwikkeling. Fijn is dat veel instellingen door deze afstemming met BrabantStad en aansluiting op de regeling van het Rijk nu al duidelijkheid hebben over de komende vier jaar. Dat is een enorme winst.”

De 16 gehonoreerde instellingen door Cultuur Eindhoven in Eindhoven zijn: Afslag Eindhoven, Baltan, Beeldenstorm (MAKE Eindhoven), Eindhoven Maker Faire, Emoves, De Fabriek, MU, Onomatopee, De Ontdekfabriek, philharmonie zuidnederland, The Ruggeds, So What’s Next , STRP,  TROMP Muziek Biennale, United Cowboy en Watershed.

De 8 gehonoreerde instellingen vanuit de provincie zijn: Beeldenstorm (MAKE Eindhoven), Dutch Design Week, Emoves, MU, So What’s Next, STRP, The Ruggeds en TROMP Muziek Biennale.

Naast financiering vanuit de provincie en de gemeente, hebben vijf Eindhovense instellingen een positief advies ontvangen voor de landelijke BIS. De Raad van Cultuur heeft op 4 juni haar adviezen gepubliceerd op het gebied van de basisinfrastructuur voor de periode 2021-2024. De Eindhovense instellingen die een positief advies daarvoor hebben ontvangen, zijn: BioArt Laboratories, Dutch Design Week, Emoves, MU en philharmonie zuidnederland. 

We feliciteren de organisaties met deze positieve adviezen en dit fijne nieuws.