Direct naar content

De adviezen van de Cultuurraad over de PLUS-programma's en projecten zijn gepubliceerd. Eind oktober, begin november heeft de Cultuurraad zich gebogen over de subsidieaanvragen voor programma’s en projecten in een nieuwe ronde van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 (Hoofdstuk 3 PLUS regeling). De deadline voor deze ronde was 1 oktober jl. 

Er zijn in totaal 39 aanvragen ingediend, 3 daarvan zijn op basis van formele gronden niet in behandeling genomen of afgewezen. Er zijn 18 aanvragen voor programma’s en 18 voor projecten voorgelegd aan de Cultuurraad, waaronder 9 nieuwe aanvragers (3 programma’s en 6 projecten). Zij vragen in totaal een budget van € 1.334.793,00 (€ 908.293,00 voor programma’s in 2018 en € 426.500,00 voor projecten). 

Het overzicht van de adviezen vind je hier