Direct naar content

Kunsten '92 heeft het volgende bericht geplaatst wat veel nuttige informatie geeft over de huidige situatie:

Nadat het kabinet op 12 maart jl. de maatregelen rondom het Coronavirus bekendmaakte, is het culturele leven in Nederland voor een groot deel tot stilstand gekomen. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. Podia en theaters hebben voorstellingen geannuleerd, festivals zijn gecancelled en een groot aantal musea heeft zijn deuren gesloten. Zelfstandige kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector verliezen hierdoor hun inkomen. De organisaties missen (publieks-) inkomsten, terwijl een groot deel van de kosten doorloopt.

Vanuit het publiek, de kunst- en cultuursector (kunstenaars en instellingen, plus brancheverenigingen en bonden), de Tweede Kamer, het ministerie en raden zijn diverse initiatieven op gang gekomen om de ontstane problemen op te vangen. 
Lees meer over de initiatieven voor en door de culturele sector op de website van Kunsten '92.