Direct naar content

Donderdag 18 juni  zijn de definitieve adviezen van de Cultuurraad met betrekking tot de subsidieronde Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad 2021-2024 gepubliceerd. Alle 18 aanvragers ontvingen een positief advies. Op basis van de rangschikking kunnen twee aanvragen binnen het beschikbare subsidieplafond niet volledig worden gehonoreerd. Om die reden heeft de Cultuurraad geadviseerd om de aanvragen van de Kazerne Foundation en BioArt Laboratories te weigeren. Het resterende budget binnen het subsidieplafond is voldoende om 86% van het door de Kazerne Foundation aangevraagde bedrag te honoreren. 

Directeur-bestuurder Tanja Mlaker heeft besloten om zestien aanvragen volledig te honoreren en de aanvraag van de Kazerne Foundation gedeeltelijk te honoreren.   

Tanja Mlaker: “Ik ben blij dat de Cultuurraad positief is over alle aanvragen, dat bewijst de kwaliteit en kracht van de culturele organisaties in de stad die aan de vooravond staan van een nieuwe vierjarige subsidieperiode. Velen van hen kunnen vooruitkijken naar verruiming van hun budgetten dankzij de cofinanciering van de provincie en het Rijk. Na overleg met de Kazerne Foundation heb ik op basis van hun aangepaste begroting 2021-2024 besloten om het resterende bedrag van het subsidieplafond toe te kennen aan de Kazerne Foundation. BioArt Laboratories kan niet worden gehonoreerd binnen deze subsidieronde en kan eind augustus opnieuw een aanvraag indienen voor een tweejarig programma.”

Het gehele overzicht van alle besluiten vind je hier.