Direct naar content

We hebben de definitieve besluiten omtrent de meerjarige subsidie Programma's 2021 - 2022 gepubliceerd. Omdat DOCfeed heeft besloten te stoppen en geen subsidie ontvangt kunnen, binnen het beschikbare subsidieplafond, POPEI volledig en Storioni festival gedeeltelijk gehonoreerd worden. Het gehele besluit vind je hier terug.

Daarnaast hebben we ook de besluiten van de projectsubsidies 2021, tranche 1 gepubliceerd op onze website. Deze kan je hier terugvinden.