Direct naar content

We hebben de besluiten met betrekking tot projectsubsidies tranche 3 gepubliceerd. Negen projecten zijn gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 180.000 dat gelijk staat aan de hoogte van het subsidieplafond. Alle besluiten zijn hier te vinden.