Direct naar content

De komende periode organiseren we verschillende bijeenkomsten met betrekking tot de concept Cultuurbrief. Eind deze week publiceren we de tweede versie van de concept Cultuurscan. De Cultuurscan gaat vooraf aan de Cultuurbrief en biedt input voor de concept Cultuurbrief. Om tot een goede concept Cultuurbrief te komen, wordt er uitgebreid om input gevraagd aan het culturele veld zelf. Om die input te verzamelen organiseren we in totaal vier bijeenkomsten: twee algemene en twee die gericht zijn op specifieke thema’s:

Bijeenkomst 1: 16 mei 13.00 – 16.30 Algemeen
Deze algemene bijeenkomst is bedoeld om ambities voor de komende jaren te formuleren. Hoe staat cultureel Eindhoven er in 2025 voor? Welke ontwikkeling is komende jaren van belang voor de makers, culturele instellingen en voor publiek?

Specifieke vragen die we gaan stellen en waar je van tevoren al over na kunt denken, zijn:
- Hoe zie je de toekomst voor jouw organisatie en wat is van belang om daar te komen?
- Welke behoeftes liggen er bij je bezoekers of deelnemers?
- Wat doe je nu zelf om deze doelen voor jouw organisatie te verwezenlijken?
In een gesprek over ambities van makers en instellingen zoeken we naar gezamenlijke noemers en maken we een vertaling naar beleidskeuzes.

Mocht je deze input graag met ons willen delen, maar ben je niet beschikbaar op 16 mei, dan kan je de antwoorden op deze vragen ook aan ons mailen, via info@cultuureindhoven.nl. Via datzelfde email-adres kan je je tevens nog aanmelden tot en met 13 mei.
We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Bijeenkomst 2: 21 mei 13.00 -15.00 Focusgroep cultuureducatie
Een focusgroep bijeenkomst met als thema cultuureducatie, waarbij we ons richten op binnenschoolse en vrijetijdsactiviteiten, gericht op kinderen/jongeren tussen de 0-23 jaar.
Vragen die gesteld worden tijdens deze bijeenkomst zijn: welke kansen en knelpunten zijn er te  benoemen op het gebied van samenwerking tussen culturele instanties en onderwijs? Hoe motiveer je jongeren om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten? Wat zijn de best practices in de stad en in het land?
Wil je meepraten en input leveren op het gebied van cultuureducatie in de concept Cultuurbrief voor de komende vier jaar?
Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl en doe dit voor 19 mei.

Bijeenkomst 3: 3 juni 14.00 – 16.00 Focusgroep cultuurparticipatie
Tijdens deze focusgroep bijeenkomst richten we ons op cultuurparticipatie onder de doelgroep van volwassenen vanaf 18 jaar. Vragen die gesteld worden, zijn: wat is er nodig om actieve en passieve participatie van inwoners te verhogen? Welke rol spelen wijkinitiatieven daarbij?  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer inwoners regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur?
Wil je meepraten en input leveren op het gebied van cultuurparticipatie in de concept Cultuurbrief voor de komende vier jaar?
Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl en doe dit voor 1 juni.

Bijeenkomst 4: 4 juni 18.00 – 21.00 Algemeen
Tijdens deze centrale en algemene bijeenkomst richten we ons op de subsidiesystematiek: wat zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen en hoe sluiten we als Eindhoven hierop aan?
Wil je meepraten en input leveren op het gebied van subsidiesystematiek in de concept Cultuurbrief voor de komende vier jaar?
Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl en doe dit voor 1 juni.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij ons in het Designhuis, Stadhuisplein 3.