Direct naar content

Deze concept subsidieverordening vertaalt de opzet van het subsidiebeleid uit de concept-Cultuurbrief in de verordening die in november door de gemeenteraad zal moeten worden vastgesteld. De precieze inrichting hangt nog af van de keuze van de gemeente voor de opdracht aan de stichting, dat artikel 4 beïnvloedt. Begin oktober zal de definitieve versie ten behoeve van besluitvorming aan de gemeenteraad worden geleverd.

Deze versie is toegeschreven naar delegatie met betrekking tot de opdracht richting de stichting vanuit de gemeente Eindhoven. In het delegatiebesluit van het college zal de bevoegdheid aan de directeur-bestuurder van stichting Cultuur Eindhoven worden gedelegeerd. In dat geval is alles waar op dit moment 'het college' geformuleerd wordt, in de toekomst te lezen als 'het bestuur van SCE'.

In de verordening zijn geen subsidieplafonds opgenomen. Het voorlopig financieel overzicht is terug te vinden in de concept-Cultuurbrief op pagina 49.

De concept subsidieverordening 2021-2024 is hier te vinden.