Direct naar content

Het zijn zware tijden in de culturele sector. Organisaties zijn dicht, festivals kunnen geen doorgang vinden en er heerst veel onzekerheid over inkomsten. Zoals eerder in deze nieuwsbrief gecommuniceerd zijn alle maatregelen die de gemeente Eindhoven omtrent het coronavirus neemt op deze website te vinden. Afgelopen donderdag kondigde het college van B&W tijdens een persconferentie alle maatregelen die er op korte termijn worden genomen voor de gevolgen van het coronavirus aan. Al die maatregelen vind je verzameld op deze pagina. 

Ondernemersloket voor ondernemers en ZZP'ers
Afgelopen woensdag is er zowel een digitaal als fysiek ondernemersloket (telefonisch via 040 - 238 42 22, via het mailadres ondernemersloket@eindhoven.nl en via eindhoven.nl/ondernemersloket) voor ondernemers geopend. Het fysieke loket bevindt zich in het Mercado-gebouw. Hier kunnen ondernemers (ook zzp’ers) uit alle sectoren terecht met hun vragen over de maatregelen van het nationale noodpakket Economie & Banen1 en de lokale uitwerking hiervan. Men kan naast het stellen van vragen ook via het ondernemersloket digitaal een aanvraag indienen voor de lokale regelingen, zoals de tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Torzo). Meer informatie vind je hier.

Meer nuttige informatie en ervaringen kun je tevens vinden in de online coronakrant ontwikkeld voor ondernemers en werkgevers. Daar zijn ook tips te vinden over financiële maatregelen en opties. 

Maatregelen subsidies
In navolging van OCW nemen wij in samenspraak met de gemeente Eindhoven een aantal maatregelen voor de komende periode:
- de deadline van de te ontvangen subsidieverantwoordingen 2019 (tot 1 mei a.s.) wordt indien nodig verlengd (dat is mogelijk voor acht weken); 
- bij de te late indiening van verantwoording laten we het sanctiebeleid buiten werking;
- bij de subsidieverantwoordingen over 2020 wordt met coulance gekeken naar de realisatie van geformuleerde prestatie-eisen. We worden graag tijdig geïnformeerd over effecten op prestaties;
- er wordt geen subsidiekorting toegepast bij het niet nakomen van prestatie-afspraken in 2020 vanwege de coronacris.

Info rijksoverheid en brancheorganisatie
Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector, rond het coronavirus, door te komen. Haar brief vind je hier
Ondernemers binnen getroffen sectoren kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie daarover vind je hier
Het UWV-loket voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) gaat maandag 6 april open, maakte minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) eerder bekend. Het kabinet heeft de voorwaarden gepubliceerd op rijksoverheid.nl
Voor meer informatie over de rijksbrede maatregelen verwijzen we jullie naar de website van de rijksoverheid. Volg ook de nieuwsberichten van het ministerie van OCW. 
Bij Kunsten92 worden alle brancheorganisaties en maatregelen gebundeld en goed in de gaten gehouden. Volg hen om de verdere ontwikkelingen binnen de sector te volgen. Namens de culturele en creatieve sector is er een oproep gedaan aan het kabinet voor een overbruggings- en garantiefonds. Lees die oproepbrief hier

Cultuur Eindhoven bereikbaar per telefoon en e-mail
We zijn slecht bereikbaar op ons algemene nummer, maar mailen kan altijd: info@cultuureindhoven.nl. Tevens is het mogelijk om direct contact op te nemen met de medewerkers: kijk op onze contactpagina op de website hoe en wanneer je ieder van ons het beste kunt bereiken.