Direct naar content

Het college van B en W heeft met ingang van 1 juli drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht voor Stichting Cultuur Eindhoven benoemd. Marianne de Bie (voorzitter), Denise Horsten en Marianne Driessen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Er is geworven voor een voorzitter met brede bestuurlijke ervaring, een lid met juridische kennis en een lid met veel expertise op het gebied van financiën. Marianne de Bie brengt als nieuwe voorzitter bestuurlijke, politieke en culturele ervaring, kennis en expertise in. Denise Horsten heeft grote financiële kennis en ervaring. Met Marianne Driessen is de ervaring met en expertise op het gebied van ondernemerschap en juridische aspecten geborgd. Alle kandidaten hebben affiniteit met Eindhoven en kunst en cultuur.

Marianne de Bie: ‘Mooi om als Brabantse voor de inspirerende stad Eindhoven, waar al best veel gerealiseerd is, aan de slag te gaan. Ik zie tegelijkertijd kansrijke ontwikkelingen die ik graag samen met Cultuur Eindhoven een flinke duw wil geven zodat het nog mooier wordt in de stad. En makers zich toenemend uitgedaagd voelen.’

Tanja Mlaker: ‘Ik ben blij dat de werving door Colourful People een sterke nieuwe Raad van Toezicht heeft opgeleverd met een brede expertise en ervaring. Ik verheug me op onze toekomstige samenwerking. ‘

Marianne de Bie (voorzitter)
Marianne de Bie is directeur Gezond en Veilig Opgroeien bij Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-zuid. Ze heeft al meer dan 30 jaar ervaring binnen het sociale domein en werkte onder andere bij de GGZ en Bureau Jeugdzorg. Een bestuurlijke functie bekleedde ze 8 jaar lang als wethouder in Breda met in haar portefeuille: jeugd, onderwijs, werk en inkomen, cultuur en erfgoed. Cultuur ziet ze ook terug in haar rol als voorzitter bij jeugtheatergezelschap Artemis.

Denise Horsten
Denise Horsten heeft al meer dan 18 jaar ervaring in bedrijfskundige rollen als o.a. Senior Programma Manager en Finance business partner. Ze heeft ruime ervaring in het advies geven, initiëren, vormgeven & implementeren van veranderprogramma’s (incl. digitalisering) en bouwen en onderhouden van relaties. Ook is ze bevlogen op het gebied van duurzaamheid. Zo werkte ze al voor bedrijven als Deloitte, Achmea, DSM en Ahold. Ze heeft ervaring in toezichthoudende rollen waaronder Cubiss waar ze in 2023 afscheid van neemt.

Marianne Driessen
Marianne Driessen is een ondernemer die zich graag inzet voor maatschappelijke vraagstukken, het publieke domein, leiderschap en innovatie. Ze is eigenaar van Driewerf Training & Advies uit Eindhoven, waarbij ze leiders en organisaties ondersteunt die op zoek zijn naar manieren om beweging, innovatie en vernieuwing in hun organisatie te brengen. Daarnaast is ze Lid van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Epilepsiefonds en mentor van startende en ervaren ondernemers.