Direct naar content

Cultuur Eindhoven is op zoek naar een beleidsondersteuner die de beleidsmedewerkers en directeur kan ondersteunen met zijn/haar werkzaamheden.

Stichting Cultuur Eindhoven

Cultuur Eindhoven geeft uitvoering aan het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De statutaire doelstellingen van de stichting zijn in het beleidsplan vertaald in drie basisfuncties:

 1. Cultuur Eindhoven is een fonds dat op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de verdeling van subsidies van kunst en cultuur in Eindhoven en verantwoording aflegt over de verdeling en impact van de middelen.
 2. Cultuur Eindhoven is een expert die diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt in afstemming met betrokken partijen en stakeholders.
 3. Cultuur Eindhoven is een verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de stad.

Jouw uitdaging
De beleidsondersteuner wordt binnen de structuur van de organisatie aangestuurd door de directeur en ondersteunt direct de beleidsmedewerkers. Hij/zij/hen assisteert de beleidsmedewerkers hoofdzakelijk bij de behandeling van de subsidieaanvragen, subsidieactiviteiten en voert administratieve en secretariële werkzaamheden uit.

De beleidsondersteuner voert bijvoorbeeld volgende werkzaamheden uit:

 • ondersteunt bij het bewaken van het overzicht van (lopende) aanvragen;
 • bereidt subsidiebesluiten voor;
 • draagt zorg voor dataverzameling en dataverwerking met betrekking tot subsidiedossiers en/of -accounts;
 • draagt mede zorg voor up-to-date zijn van het online subsidiesysteem;
 • kan zelfstandig eenvoudige vragen beantwoorden van subsidieaanvragers/culturele instellingen;
 • verzorgt de voorbereiding van intern én extern overleg, bijvoorbeeld besprekingen van dossiers of voortgangsgesprekken met aanvragers;
 • stelt verslagen op van interne en externe gesprekken;
 • draagt zorg voor archivering conform wettelijke vereisten;
 • organiseren van diverse bijeenkomsten, inclusief catering, presentatiebenodigdheden, uitnodigingen c.q. aanmeldingen t.b.v. instellingen;
 • behandelen van in- en uitgaande post inzake subsidiedossiers, verzorgen van correspondentie;
 • beheert het adressenbestand;
 • monitort relevante informatiebronnen en legt verbanden met activiteiten van Cultuur Eindhoven;
 • neemt taken management-assistent waar bij kortstondige afwezigheid.

Jouw profiel

 • je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau;
 • je hebt een zelfstandige en flexibele werkhouding;
 • je hebt bewezen kennis of ervaring op het gebied van ondersteunende administratieve werkzaamheden;
 • je hebt vaardigheid met betrekking tot het voeren van correspondentie en verslaglegging;
 • je hebt ervaring metOutlook, PowerPoint enTeams) en bent expert in Excel en Word;
 • je hebt een actieve werkhouding en neemt graag initiatief;
 • je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • je hebt bij voorkeur kennis van en inzicht in de beleidsvelden van Cultuur Eindhoven;
 • je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Wij bieden
Een contract voor een jaar met uitzicht op verlenging. Salariëring betreft schaal 7 volgens cao gemeenten en bedraagt minimaal € 2.255, - en maximaal  € 3.301,- bij een fulltime (36 uur) dienstverband, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Wij streven naar een aanstelling vanaf augustus 2022.  

Informatie
Voor meer informatie over Cultuur Eindhoven zie www.cultuureindhoven.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met beleidsmedewerker Brendan Vos, te bereiken via 06 -14 61 55 54.

Reacties
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en cv (graag in pdf) naar info@cultuureindhoven.nl. Je kunt tot en met uiterlijk 31 mei 2022 en alleen via e-mail reageren.   

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.