Direct naar content

Cultuur Eindhoven organiseert een pilot omtrent het thema vitalere leefstijl en een gezonde leefomgeving. Het thema komt uit de gezondheidsnota ‘Gezondheid telt voor iedereen’ van de gemeente Eindhoven. Eén van de doelstellingen binnen het thema is het bijdragen aan een vitalere leefstijl in een gezondere omgeving. Cultuur Eindhoven werkt hier graag aan mee om zo culturele makers en initiatieven bij dit doel aan te laten sluiten. Hiervoor is door de gemeente € 100.000 beschikbaar gesteld.

We zijn op zoek naar makers en organisaties die al bezig zijn met het thema gezondheid en het stimuleren van een gezondere levensstijl en/of die nieuwe plannen willen ontwikkelen. Zowel organisaties als individuen zijn welkom. Om de ideeën vorm te geven worden er twee workshops van een dagdeel georganiseerd onder leiding van We Are op: 9 december van 13.00 - 17.00 in het Designhuis, Stadhuisplein 3 en 13 december van 14.00 – 18.00 bij We Are in de Caai, Kanaaldijk-Zuid 1.03. We Are is een samenwerkingsverband van verschillende designers en richt zich op maatschappelijke impact. Tijdens de workshops gaan we onder hun leiding gezamenlijk aan de slag om de ideeën tot een samenhangende pilot te vormen. Het is verplicht om deel te nemen aan beide workshops.

Ben jij bezig met culturele activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl en/of leefomgeving of heb je hier expertise in en wil je die inzetten voor deze pilot? Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl. We ontvangen bij je aanmelding graag de volgende zaken:
1. Ben je een individuele maker? Dan ontvangen we graag je cv.
2. Meld je je aan als organisatie? Dan ontvangen we graag een beschrijving van de organisatie/activiteiten.
3. We ontvangen sowieso graag een korte motivatie
Op basis van expertise en motivatie maken we een selectie.

Verstuur je aanmelding uiterlijk op vrijdag 26 november. Heb je nog vragen? Dan kan je deze ook stellen via info@cultuureindhoven.nl t.a.v. Sanne Reiniers.