Direct naar content

De Eindhovense Cultuurraad heeft in 2021 het initiatief genomen om een Cultuurverkenning Eindhoven te maken. Daarmee wil de raad enkele thema’s uitdiepen die zijn opgevallen in de subsidierondes en hoe zich dat verhoudt tot het culturele veld in Eindhoven en landelijke trends. In de Cultuurverkenning komen zes thema’s aan bod: impact van Covid-19, nieuwe makers, samenwerking en synergie in de sector, inclusie en diversiteit, cross-overs tussen het sociale en culturele domein en ondernemerschap.

Bas van Spréw, voorzitter van de Cultuurraad: “Het is de eerste keer dat een dergelijke verkenning wordt uitgevoerd in Eindhoven. De Cultuurverkenning is geen alomvattend verhaal, maar een aanzet tot gesprek met de Eindhovense kunst- en cultuursector, de gemeente en Cultuur Eindhoven. Als voorzitter van de Cultuurraad vind ik het niet alleen van belang dat er zorgvuldig afgewogen en consistente adviezen worden gegeven, maar ook dat waarnemingen die worden gedaan tijdens de behandeling van subsidieaanvragen nader worden geduid en worden gedeeld met het Eindhovense culturele veld. Ik hoop dat uitwerking ervan terug te zien is tijdens bijvoorbeeld het debat in de stad en in toekomstige subsidieaanvragen.”

Werkwijze
Als werkwijze is ervoor gekozen om, op basis van bevindingen van de Cultuurraad tijdens de behandeling van subsidieaanvragen, een eerste uitwerking van deze thema’s te laten maken door een kerngroep van een aantal leden van de Cultuurraad. De thema’s zijn vervolgens besproken met de volledige Cultuurraad en vertegenwoordigers van het culturele veld in Eindhoven. Bij de uitnodigingen is gelet op vertegenwoordiging van verschillende disciplines en verschillende type organisaties. Naar aanleiding van de verschillende gesprekken worden er, naast de verkenning, ook aanbevelingen gedaan door de Cultuurraad in de Cultuurverkenning.

De Cultuurraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat Cultuur Eindhoven adviseert over subsidieaanvragen die de stichting ontvangt voor de Subsidieverordening 2021-2024, met uitzondering van aanvragen voor het Snelgeld, Noodsteun/Covid-19 regelingen en aanvragen van Gilden. De Cultuurraad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit 31 leden. Per subsidieronde wordt een commissie integrale afweging samengesteld.

De gehele publicatie van de Cultuurverkenning 2021 is te vinden hier