Direct naar content

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. De concept Cultuurbrief betreft het advies van stichting Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. We gaan met elkaar in gesprek om de contouren voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar vorm te geven. De uiteindelijke Cultuurbrief wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het beleidskader voor de periode 2021-2024.

Wat betekent dit precies en hoe gaat dat in zijn werking?

De Cultuurscan is een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven.

Om de Cultuurscan op te maken zijn er dus vele verschillende gegevens/data nodig om een zo goed mogelijk beeld te kunnen verschaffen van de huidige stand van zaken op het gebied van kunst en cultuur. Het document zal bestaan uit een aantal relevante feiten op een rij in een verhaallijn die de feiten onderschrijven en zal tevens ingaan op de toekomst en de huidige trends. De concept Cultuurscan zal op 9 april tijdens een bijeenkomst van 19.00 tot 21.00 besproken worden met het culturele veld. 

De Cultuurscan gaat vooraf aan de Cultuurbrief en biedt input voor de concept Cultuurbrief. Om tot een goede concept Cultuurbrief te komen, wordt er uitgebreid om input gevraagd aan het culturele veld zelf. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van twee bijeenkomsten, waarbij bepaalde thema’s besproken worden. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 16 mei van 13.00 tot 17.00 en 4 juni van 18.00 tot 21.00. Noteer het dus vast in de agenda’s.

Weet je zeker dat je bij de bijeenkomsten aanwezig wilt zijn? Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl.

Data bijeenkomsten:
Bespreken concept Cultuurscan: 9 april 19.00 - 21.00
Bijeenkomst 1 concept Cultuurbrief: 16 mei 13.00 - 17.00
Bijeenkomst 2 concept Cultuurbrief: 4 juni 18.00 - 21.00
Locatie: Designhuis, Stadhuisplein 3
Aanmelden via info@cultuureindhoven.nl