Direct naar content

Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) wordt komende maanden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door KWINK groep. Dit bureau evalueerde onder andere het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam.

Voor de evaluatie gaat KWINK groep gesprekken voeren met verschillende stakeholders. Daarnaast zet ze een schriftelijke vragenlijst uit onder de subsidieaanvragers. Ook reeds beschikbare informatie wordt zoveel als mogelijk meegenomen. De resultaten van de evaluatie van SCE worden gebruikt om de ingezette ontwikkeling met betrekking tot de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid verder vorm te geven.

Het College heeft eind 2018 de opzet van de evaluatie goedgekeurd en de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. In 2020 eindigt de vierjarige beleidsperiode (cultuurbrief 2017-2020) van SCE. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de evaluatie meegenomen kunnen worden in het proces van de concept cultuurbrief 2021-2024, moet de evaluatie voor de zomer afgerond zijn.