Direct naar content

In 2023 hebben we de regeling 'Impuls voor Jongerencultuur' gepubliceerd en dertien aanvragen kunnen honoreren. We zijn blij dat we deze regeling in 2024 dankzij de bijdrage vanuit het Rijk kunnen voortzetten.
Vanaf 12 februari 2024 om 09.00 kan je geld aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend via het oude en bekende systeem.
Jongeren en organisaties kunnen binnen deze regeling geld aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven voor jongerencultuur. Onder jongeren verstaan we mensen tussen de veertien en zevenentwintig jaar oud. Onder cultuur verstaan we podiumkunsten, film, beeldende kunst, letteren, erfgoed, design en alles daartussen of een combinatie daarvan. We willen zo ervoor zorgen dat jonge Eindhovenaren meer cultuur maken en beleven in hun vrije tijd. Met het geld willen we ruimte maken voor nieuwe projecten en de jongeren zelf.

Jongeren en zelfstandige professionals kunnen tot 3.000 euro aanvragen. Instellingen kunnen ook aanvragen tot 20.000 euro, maar mogen niet al subsidie krijgen voor een jongerenprogrammering. De subsidie moet ingezet worden voor nieuw aanbod. 

Meer informatie over de regeling is te vinden hier op onze website