Direct naar content

Op 30 mei 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in de zaak tussen de Openbare Bibliotheek en Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de door SCE vastgestelde subsidieregeling niet kan worden aangemerkt als wettelijk voorschrift. Als gevolg daarvan heeft SCE onbevoegd een subsidie aan de Openbare Bibliotheek verstrekt. SCE zal zich in overleg met de Openbare Bibliotheek beraden op de gevolgen van het oordeel van de rechtbank. Deze uitspraak heeft op dit moment geen consequenties voor al door SCE verstrekte subsidies.

SCE en gemeente Eindhoven zijn in beraad over de vervolgstappen die genomen zouden moeten worden.