Direct naar content

Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de Cultuurbrief 2025-2028 en de daarbij behorende subsidieverordening. Daarom organiseren we in aanloop naar de nieuwe aanvraagperioden een algemene openbare informatiebijeenkomst over deze subsidieverordening. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 oktober van 19.00 – 21.00 in het Designhuis.

Daarnaast werken we voor de periode 2025-2028 met een nieuw aanvraag-subsidiesysteem. Het nieuwe systeem zal vanaf 2024 in werking gaan..
LET OP! Voor dit nieuwe subsidiesysteem heb je als rechtspersoon eHerkenning niveau 3 nodig om een aanvraag in te kunnen dienen. Heb je dit nog niet geregeld binnen jouw organisatie? Regel dit dan nu. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Om het aanvraagsysteem toe te lichten en te laten zien hoe alles werkt organiseren we daarom twee gerichte informatiebijeenkomsten:

1. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november en is gericht op de organisaties die meerjarige subsidie (vier jaar) aan willen vragen binnen de regeling ‘Professionele kunsten in samenhang met Provincie en Rijk’. Deze regeling is o.a. bedoeld voor privaatrechtelijke rechtspersonen die zich richten op ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten. De bijeenkomst vindt plaats bij ons in het Designhuis van 15.00 – 17.00.

2. De tweede bijeenkomst vindt plaats op  12 december. Deze bijeenkomst is gericht op aanvragers die willen aanvragen bij Projecten en Snelgeld. 
De bijeenkomst vindt plaats in het Designhuis van 15.30 – 17.30.

Wil je je aanmelden voor deze bijeenkomsten? Mail ons dan via info@cultuureindhoven.nl. Voor de eerste algemene bijeenkomst heb je nog tot en met 29 september de tijd.

De bijeenkomsten nog even op een rijtje:
1. donderdag 5 oktober algemene openbare bijeenkomst over subsidieverordening 2025-2028: 19.00 - 21.00;
2. donderdag 16 november subsidiesysteem 'Professionele kunsten in samenhang met Provincie en Rijk': 15.00 - 17.00;
3. dinsdag 12 december subsidiesysteem voor 'Projecten' en 'Snelgeld'; 15.30 - 17.30.
Alle bijeenkomsten vinden plaats bij ons in het Designhuis.