Direct naar content

We hebben het jaarplan 2022 gepubliceerd. 2022 kenmerkt het tweede jaar binnen de vierjarige subsidiecyclus. Covid-19 heeft in 2020 en 2021 grote nadelige gevolgen gehad voor culturele organisaties en makers in de stad. In het bijzonder zijn zelfstandigen en podia nog volop bezig met herstel. Komende maanden zal in de culturele sector nog aandacht nodig zijn voor het opbouwen en het herstellen. Om het doel dat we hebben omschreven in de Cultuurbrief te bereiken, te weten: verdere ontwikkeling van het cultureel ecosysteem door een sterke basis van diverse meerjarig gesubsidieerde organisaties en ruimte voor nieuwe activiteiten en ontwikkeling van makers – resulterend in een sterke sector en pluriform aanbod, is er behoefte aan extra middelen voor makers. We voorzien gezien de huidige omstandigheden een knelpunt. De vraag naar incidentele subsidies is namelijk veel hoger. In het kader van herstel in de sector achten we een extra budget voor Snelgeld in 2022 dan ook noodzakelijk. Hiermee krijgen makers in Eindhoven een steun in de rug in een lastige periode.