Direct naar content

Cultuur Eindhoven maakt met trots de jury van de Eindhoven Cultuurprijs bekend. Onder voorzitterschap van Angelique Bellemakers (districtsmanager Woonbedrijf) zullen Annemarie Pijnappel (projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Gerard Zwartkruis (directie Rabobank Regio Eindhoven), Marjolein Calon (docente geschiedenis en cultuurcoach) en Esther van Kalken (programmamaker communicatie Studium Generale) de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs aanwijzen. De jury is voor 2 jaar benoemd.

Met voorzitter Angelique Bellemakers van Woonbedrijf kiest Cultuur Eindhoven voor een bekende uit de jury met veel hart voor de stad. Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad.

Het is momenteel mogelijk om partijen aan te dragen voor de Cultuurprijs via www.eindhovencultuurprijs.nl. De longlist van genomineerden voor deze kunstprijs komt tot stand op basis van die inzendingen van honderden Eindhovenaren. Een shortlist wordt door de Cultuurraad vastgesteld. Er worden elk jaar twee juryprijzen uitgereikt: een Stimuleringsprijs en een Waarderingsprijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro. Daarnaast wordt er een Rabo Publieksprijs uitgereikt. Rabobank Eindhoven-Veldhoven maakt dit mogelijk en stelt 7500 euro ter beschikking voor diegene die de meeste stemmen ontvangt van het publiek. Na bekendmaking van de shortlist is het mogelijk om vanaf eind augustus t/m eind september op jouw favoriet te stemmen. 

Angelique Bellemakers, districtsmanager Woonbedrijf (voorzitter)
Angelique Bellemakers is districtsmanager van Woonbedrijf. Het bezit van Woonbedrijf bedraagt ruim 30.000 woningen. Angelique is verantwoordelijk voor het woningbezit  en de ontwikkelingen binnen Strijp en Helmond. Kenmerkend voor beide gebieden is het effect van de industrie en de arbeiderswijken op de ontwikkelingen in deze steden. Een deel van de woningen is 100 jaar oud en gelegen rondom de oude industrieterreinen Strijp S en R, die nu getransformeerd worden naar woonbuurten. Woonbedrijf zet meer en meer ’social design’ in. Haar ervaring is dat je door goede samenwerking met bewoners en kunstenaars bijzondere resultaten krijgt, waarmee je het eigenaarschap bij bewoners voor hun buurt vergroot.

Annemarie Pijnappel, projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Annemarie Pijnappel is al meer dan 10 jaar werkzaam als projectleider bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg met als speciaal aandachtsgebied de externe academie overstijgende samenwerkingsprojecten. Vanuit deze functie volgt ze verschillende disciplines (beeldend, muziek, dans, circus, theater e.d.). Naast haar baan in Tilburg is ze als bestuurslid verbonden aan Tilt, Stichting Ateliers en Stichting Straat. Ze werkt in Tilburg, maar woont al jaren in Eindhoven en volgt alle culturele ontwikkelingen hier dan ook intensief. Naast al haar functies in Tilburg leek het haar een goed idee om haar kennis in te zetten op het gebied van cultuur in haar eigen stad

Gerard Zwartkruis, directie Rabobank Regio Eindhoven
Gerard Zwartkruis maakt sinds kort deel uit van de directie van de recent nieuw gevormde Rabobank Regio Eindhoven. Gerard woont in Waalre en is naast zijn werk o.a. nauw betrokken bij de Kledingbank in Eindhoven. Hij draagt elke vorm van kunst en cultuur een warm hart toe en vindt het een onlosmakelijk onderdeel van het versterken van de leefbaarheid van onze stad. Door het ter beschikking stellen van de Publieksprijs is de Rabobank verbonden aan de Eindhoven Cultuurprijs. Naast brede sponsoring, ondersteunt Rabobank veel culturele projecten en initiatieven in Eindhoven.

Marjolein Calon, docent geschiedenis en cultuurcoach
Marjolein Calon heeft ruime ervaring in het middelbaar onderwijs met name in de vakken Geschiedenis, maatschappijleer en als cultuurcoach. Zo is ze in haar dagelijkse werk bezig om de vertaalslag te maken van leerstof naar de actualiteit en jongeren verder te laten denken dan een eigen perspectief. Daarmee weet ze als geen ander wat jongeren binnen kunst en cultuur interessant vinden en hoe talenten de ruimte kan worden gegeven om zich te ontwikkelen. Ze is fervent kunst- en cultuurliefhebber en zet haar kennis graag in om een steentje bij te dragen aan de Eindhoven Cultuurprijs.

Esther van Kalken, programmamaker Studium Generale
Esther van Kalken is afgestudeerd in Kunst- en Cultuurwetenschappen en werkt sinds augustus 2016 voor Studium Generale bij de TU/e. Studium Generale draagt bij aan de maatschappelijke, intellectuele en culturele ontwikkeling van studenten. Dit doen ze door in samenwerking met studenten lezingen, discussies, concerten, tentoonstellingen, excursies, theater- en filmvoorstellingen en workshops te organiseren. Naast invulling van het programma houdt Esther zich tevens bezig met het communicatiebeleid van de organisatie. Ze is nog maar 26 jaar, maar heeft al heel wat culturele bagage verzameld.