Direct naar content

In de periode 2017-2020 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeldstellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. Binnen dit programma kan je vanaf nu reageren op de tweede open call - Materialen voor de Toekomst.

Cultuur Eindhoven roept ontwerpers, studio’s en werkplaatsen op om hun project / experiment / vraag rondom materiaalgebruik door middel van deze open call verder te ontwikkelen. Dit kan zowel gaan over nieuwe toepassingen of technieken met bestaande materialen, experiment met nieuwe vormen van materialen, maar ook bewustwording in het gebruik van deze nieuwe materialen. Verschillende partijen zijn bezig met onderzoek naar materialen, met deze open call wil Cultuur Eindhoven stimuleren dat kennis ook breed wordt gedeeld en verankerd, b.v. binnen opleidingen.

Van 11 juli tot en met 10 september kun je een project voorstel indienen. Kijk hier voor meer informatie: https://www.cultuureindhoven.nl/programma-creatieve-industrie/open-call/