Direct naar content

Cultuur Eindhoven schrijft in het kader van het Programma Creatieve Industrie verschillende open calls uit om specifieke (maatschappelijke) opgaven te agenderen en de creatieve industrie te versterken.

Afhankelijk van de vooraf gestelde criteria kan er door individuen, rechtspersonen, collectieven en/of samenwerkingsverbanden worden aangemeld met een motivatie dan wel een projectplan en begroting.