Direct naar content

Binnen het Programma Creatieve Industrie is er een nieuwe open call actief. Binnen deze open call roept
Cultuur Eindhoven ontwerpers, architecten en andere makers in de creatieve industrie op, om te werken aan actuele uitdagingen in het Eindhovens erfgoed.

Eindhovens erfgoed
Eindhoven heeft een rijke geschiedenis en kent verschillende organisaties die zich inzetten om die geschiedenis voor de stad en haar bewoners te bewaren en te tonen. Ze zorgen voor archieven, de archeologie, monumenten en museale collecties. Tezamen vertelt dit erfgoed het verhaal van Eindhoven en haar inwoners. Waar ze vandaan komen, wat waar gebeurde en hoe dit vandaag de dag mede hun leven kleurt.

Erfgoed is hot. In heel Europa is in elk land, provincie en stad de aandacht voor erfgoed sinds lang niet zo groot geweest als de laatste jaren. Bezoekcijfers aan musea breken record na record, steeds recentere gebouwen krijgen monumentale status, de bodem geeft alsmaar spectaculairder archeologische vondsten prijs en archieven bieden online groeiend inzicht in onze tijd van leven. Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de geschiedenis is enorm.

Toch kan erfgoed oubollig en stoffig overkomen, zeker in de ogen van jonge generaties. Niet iedereen voelt zich mede eigenaar van de geschiedenis, en niet alleen omdat men elders is geboren. Het alledaagse leven is druk zat en overspoeld door (social) media. Voor de organisaties die zich inzetten voor het erfgoed van Eindhoven ligt daar een voortdurende uitdaging. Hoe vertaal je de wereld van vroeger naar de wereld van nu?

Cultuur Eindhoven ziet een kans in de samenwerking tussen de creatieve industrie en de erfgoed organisaties. Het doet deze open call aan ontwerpers, architecten en andere makers in de creatieve industrie om samen met de Eindhovense erfgoedorganisaties nieuwe wegen te vinden om de stadsgeschiedenis beleefbaar te maken in de stad, voor haar bewoners en haar bezoekers.

Hoe gaat het lopen?
Cultuur Eindhoven heeft diverse organisaties uitgenodigd om de samenwerking aan te gaan. Dit zijn:

 • Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland
 • Eindhoven in Beeld
 • Eindhoven Museum
 • Gemeente Eindhoven
 • Henri van Abbe Stichting
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven
 • Stichting Wederopbouw Eindhoven

Op 3 maart van 13.00 tot 17.00 uur is de kick-off in het Designhuis, waar de creatieve makers en de erfgoedorganisaties elkaar kunnen leren kennen en horen welke uitdagingen er leven. Die middag vormen zich teams van een of meerdere erfgoedorganisaties met een of meerdere creatieve makers om gezamenlijk een project te gaan uitvoeren. Dit kan van alles zijn. Een event, een product, een dienst, een interventie. Het moet uitvoerbaar zijn, het moet iets teweegbrengen en het dient een voorbeeld te zijn van vindingrijkheid.

Elk team krijgt zes weken de tijd om een projectplan op te stellen, met een begroting. Voor het realiseren van de projecten zal een passend budget beschikbaar worden gesteld. Indien het plan wordt gehonoreerd dient het binnen drie maanden van start te gaan. Alle projecten moeten in 2020 zijn afgerond. Een presentatie van de resultaten behoort tot de mogelijkheden.

Curator en vakteam
Siebe Weide is aangesteld als curator. Zijn taak is om toe te zien dat alles loopt, de projectteams bij te staan door kritisch mee te denken en hun kans op resultaat zo groot mogelijk te maken. Ook is er een vakteam van ervaringsdeskundigen beschikbaar om vragen te beantwoorden op het gebied van onder meer erfgoed, auteursrecht, AVG en IP-recht.

Interesse? Meld je aan!
Heb je interesse om je kennis en kunde in te zetten voor het Eindhovens erfgoed? Beantwoord dan de open call en meld je aan door een CV en motivatiebrief (maximaal 2 A4) te sturen naar pci@cultuureindhoven.nl. Je kunt reageren tot en met 17 februari 2020, 23.59 uur.

Op basis van je motivatie word je uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kick-off. Hierbij wordt gekeken naar artistieke kwaliteit, motivatie om mee te doen aan de open call en binding met de stad Eindhoven.

Voorwaarden

 • Een aanmelding moet ingediend worden door een professionele ontwerper/studio/architect;
 • Je moet motiveren dat je beroepsmatige interesse hebt in het doen van een project rondom erfgoed;
 • Je dient aanwezig te zijn tijdens de kick-off op 3 maart en daarnaast beschikbaar te zijn voor de duur van het traject.

Siebe Weide
Siebe Weide is adviseur in strategisch en beleidsmatige vraagstukken in de cultuursector. Hij combineert een sterke analytische geest aan politieke behendigheid en een heldere communicatie. Hij is ervaren als leider van netwerkorganisaties en complexe projecten. Tot en met 2019 was hij directeur van de Museumvereniging, de landelijke branchevereniging voor musea, die de algemene belangen behartigt, de kwaliteit en deskundigheid van musea bevordert en het bezoek aan musea stimuleert, onder meer met de Museumkaart. Daarvoor leidde hij de Vereniging van Poppodia en Festivals. Hij begon zijn werkende leven als beleidsadviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is opgeleid tot econoom.

Context
Deze open call is een onderdeel van het Programma Creatieve Industrie met als algemene doelstelling: het versterken van de keten van creatieve industrie in Eindhoven. Het programma wordt gefinancierd door de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW en uitgevoerd door Cultuur Eindhoven.

Vragen/Contact
Voor vragen over de oproep en procedure kan je contact opnemen met Peter Roosen via pci@cultuureindhoven.nl of 06- 14 747 776.