Direct naar content

In de periode 2017-2020 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeldstellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. Binnen dit programma kan je vanaf nu reageren op de eerste open call - De Toren van Babel. 

Cultuur Eindhoven roept ontwerpers, architecten, collectieven en studio’s op die deel willen uitmaken van multidisciplinaire teams en willen onderzoeken hoe bestaande gemeenschappen versterkt kunnen worden. Binnen dit traject zal niet direct de uitkomst, maar voornamelijk de ontwikkeling van de deelnemers centraal staan. Samenwerken met mensen en organisaties uit andere sectoren en gezamenlijk tot een oplossing komen is de uitdaging. Ook worden deelnemers uitgedaagd om de vraag op te halen en te vormen en zo hun eigen opdracht te creëren. Hier worden ze intensief in begeleid gedurende het traject.

Meer informatie vind je op onze website via deze link
 
Voor vragen over de oproep en procedure kunt je contact opnemen met Virginie Bakker en/of Anne Sulman via pci@cultuureindhoven.nl. Daarnaast zijn zij ook op dinsdag 5 juni aanwezig bij de werksessie Superfijne Stad  door Creative Ring van 13.30-17.30 in het Microlab.