Direct naar content

We zijn op zoek naar organisaties en/of locaties die in 2024 samen een cultureel jaarprogramma willen maken die past bij jongeren. Met jongeren bedoelen we personen in de leeftijdscategorie van 14-27 jaar. Met een uitbreiding van culturele activiteiten voor deze groep willen we deelname van jongeren aan cultuur in de stad een extra zet geven. In Eindhoven komen jongeren op verschillende plekken samen om cultuur te maken en te beleven. Echter komen deze groepen of plekken niet voldoende met elkaar in verbinding en dat willen we graag veranderen! Met een financiële impuls kunnen we het programma ook verbreden en een boost geven aan jongerencultuur.

Wie kan zich aanmelden?
We zijn op zoek naar de locaties en organisaties waar nu al jongeren samenkomen of waar culturele activiteiten voor jongeren reeds worden georganiseerd.
Waar moet je aan voldoen om hieraan mee te doen?

 • Je hebt kennis en enige ervaring met het organiseren van activiteiten voor jongeren en bent toegankelijk voor jongeren.
 • Je hebt een duidelijke ambitie om cultuur voor jongeren toegankelijk te maken en wil je hierin verder ontwikkelen en profileren.<
 • Je beschikt over voldoende basis om zelf culturele activiteiten te organiseren; zoals het regelen van een locatie, de bemensing van de organisatie en je hebt voldoende bekendheid met de doelgroep.

  De activiteiten hoeven niet op één vaste culturele locatie plaats te vinden, de oproep is breed voor diverse organisaties. We streven ernaar een gevarieerd en veelzijdig jaarprogramma te realiseren dat zo goed mogelijk verspreid is in de stad. Organisaties die structureel meerjarig gefinancierd zijn door de gemeente of Cultuur Eindhoven om activiteiten voor en met jongeren te organiseren kunnen alleen meedoen indien het nieuwe, aanvullende activiteiten betreft.

  Wat wordt er verwacht?

  Je organiseert op reguliere basis en tenminste drie keer in 2024 een specifiek cultureel programma met en voor jongeren. Je hebt hier nu al een idee voor (aanpak en welke disciplines), bent bereid om samen te werken met andere partners voor een aantrekkelijk jaarprogramma en je wilt bij voldoende succes de activiteiten bestendigen.

  Wat bieden we?
  We hebben in 2024 eenmalig extra middelen beschikbaar om deze activiteiten te stimuleren en mogelijk te maken. We gaan in gesprek met partijen, bouwen aan een samenhangend jaarprogramma en zetten een gezamenlijke communicatie- en publiciteitscampagne op.

  Aanmelden

  Bied jij een plek voor jongeren om cultuur te beleven? Meld je dan nu (die dit binnen 3 weken!) aan bij ons door dit formulier in te vullen en naar ons te mailen via info@cultuureindhoven.nl
  Cultuur Eindhoven maakt een selectie van geschikte partners. In februari organiseren we een aftrap in de vorm van een bijeenkomst.

  Meld je uiterlijk 9 februari 2024 aan.