Direct naar content

Met de open call 'Materialen voor de Toekomst' wil Cultuur Eindhoven stimuleren dat opgedane kennis over nieuwe toepassingen of technieken met bestaande materialen, experiment met nieuwe vormen van materialen (bijvoorbeeld bio-based, recycling, et cetera) ook breed wordt gedeeld en verankerd, bijvoorbeeld binnen opleidingen. De open call valt onder het Programma Creatieve Industrie dat als doel heeft de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen.

Voor de open call is in totaal €150.000,- beschikbaar gesteld. De maximale bijdrage per project is €35.000,-.

De volgende projectvoorstellen worden binnen de open call ‘Materialen voor de Toekomst’ gehonoreerd:

Atelier to the Bone

Living Material Lab

      35.000

Beeldenstorm

Materialen van de Toekomst

      14.348

Material Sense LAB

Lasting Leather LAB

      28.000

Tom Veeger Art Light Architecture

Mycelium paviljoen

      35.000

XS2N architect.office

Bio^mi

      35.000