Direct naar content

Op woensdag 13 februari jongstleden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven (SCE) geoordeeld dat SCE een bestuursorgaan is, maar momenteel niet bevoegd is om cultuursubsidies te verstrekken. De bevoegdheid daartoe kan door de gemeente Eindhoven worden toegekend. Momenteel is het voor SCE onmogelijk om te besluiten op een aanvraag voor het Snelgeldfonds en zal de reparatie door de gemeente Eindhoven moeten worden afgewacht. Gelet hierop verklaart SCE zich onbevoegd om op deze aanvragen te beslissen. Dat betekent dat het niet zinvol is om momenteel een aanvraag in te dienen voor het Snelgeldfonds. De uitspraak heeft geen consequenties voor reeds verstrekte subsidies. 

De gemeente Eindhoven onderzoekt op korte termijn hoe aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak duiding en uitvoering kan worden gegeven, zodat SCE bevoegd wordt voor de genomen en de te nemen subsidiebesluiten voor de huidige periode 2017-2020. Zodra de bevoegdheid gerepareerd is, communiceren we dat. Houd onze website, nieuwsbrief en kanalen dus in de gaten. Vanaf dat moment is het weer zinvol om een aanvraag voor het Snelgeldfonds in te dienen.