Direct naar content

De Snelgeld aanvragen die in de vakantieperiode van 10 juli tot en met 6 augustus worden ontvangen kunnen mogelijk niet binnen 4 weken afgehandeld worden. Op grond van artikel 4:13 lid 1 Awb wordt de beslistermijn verdaagd met maximaal 4 weken. We streven ernaar om uiterlijk 4 september een besluit op de aanvraag te nemen. Houd daar dus rekening mee in je planning.

Daarnaast is er in de vakantieperiode geen spreekuur op de dinsdagochtend waarop beleidsmedewerkers telefonisch contact kunnen opnemen. Heb je wel een prangende vraag? Mail ons dan via info@cultuureindhoven.nl.