Direct naar content

Ruim twee jaar nadat stichting Cultuur Eindhoven operationeel is geworden en voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het moment daar voor een open gesprek over de Staat van cultuur in Eindhoven. We organiseren een drieluik: drie gesprekken op drie verschillende locaties in de stad. Gesprekken tussen culturele sector, lijsttrekkers van politieke partijen en betrokken professionals uit andere sectoren. In deze gesprekken komen de volgende vragen aan bod: hoe staat het met cultuur in de stad, wat heeft de stad en al haar inwoners en bezoekers nodig en waar willen we naartoe? Welke (nieuwe) ontwikkelingen en verbindingen zijn wenselijk of noodzakelijk? Welke toekomst wensen we voor cultuur in Eindhoven? Welke dromen willen we uit laten komen? Creëren we een nieuwe horizon?

Kunstenaars, lijsttrekkers en professionals uit andere domeinen gaan met elkaar in gesprek onder leiding van Oscar Kocken. Er zijn drie thema’s:

  • publiek en participatie oftewel hoe zorgen we ervoor dat cultuur iedereen blijft boeien;
  • (groot)stedelijke dynamiek oftewel hoe spelen we mee met de grote steden;
  • stad voor en van kunstenaars oftewel wat houdt de kunstenaars in onze stad (bezig).

De eerste thema-avond vindt plaats op donderdag 25 januari met als thema publiek en participatie. Onder andere kunstenaar Tijs Rooijakkers, Hoofd van Studium Generale van TU/e Lucas Asselbergs, Niek Traa van The Ruggeds, politicus Patrick van der Voort (Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm) en Christo Weijs (CDA) zullen op deze avond aanwezig zijn. Henk van Straten verslaat de avond op zijn eigen literaire wijze en zal dat op de andere thema-avonden ook doen. Gijs Kast zal de avonden illustreren. 
Staat van Cultuur - publiek en participatie 25 januari, 19.30 - 22.00 uur, Bibliotheek Eindhoven. 

De overige thema-avonden vinden als volgt plaats:
Staat van Cultuur - (groot)stedelijke dynamiek 22 februari 19.30 - 22.00 uur, De Zwarte Doos, TU/e.
Staat van Cultuur - stad voor en van kunstenaars 8 maart 19.30 - 22.00 uur, TAC.
Inloop vindt alle drie de avonden plaats vanaf 19.30, het programma start om 20.00.

Alle thema-avonden zijn gratis toegankelijk. Laat wel even weten als je komt en doe dit door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl.