Direct naar content

Twee jaar nadat de Stichting Cultuur Eindhoven operationeel is geworden leek het ons een goed moment om de relaties die we in die twee jaar hebben opgebouwd te bevragen over hun ervaringen met onze organisatie. Eind 2017 is er opdracht gegeven aan Dynamic Concepts Consultancy uit Eindhoven om een stakeholdersonderzoek uit te voeren. Dit met als doel de beleving, meningen en feedback over verschillende aspecten zo breed mogelijk te inventariseren opdat we in de toekomst nog beter in kunnen spelen op de behoeften die binnen het culturele veld leven.

Uit het onderzoek blijkt dat we een zeer breed veld bedienen: de inventarisatie van tot nu toe opgebouwde relaties in de stad heeft een lange en diverse lijst opgeleverd. De betrokkenheid blijkt uit de hoge respons: maar liefst 142 personen hebben de vragenlijst ingevuld. Deze respons levert een betrouwbaar beeld (score van 95% betrouwbaarheid). Cultuur Eindhoven wordt positief beoordeeld: 70% van de respondenten geeft ons een 7 of een hoger cijfer, 61% vindt dat Cultuur Eindhoven toegevoegde waarde biedt. De waardering voor bereikbaarheid, snelheid van respons, vriendelijkheid van de medewerkers, het nakomen van afspraken en deskundigheid van de medewerkers is hoog.  

De respondenten worden onderverdeeld in promoters (9 of 10), passieven (7 of 8) en criticasters (6 of lager) waardoor een genuanceerd beeld naar voren komt over beleving en behoeften van onze relaties. Binnen de opzet van dit eerste stakeholdersonderzoek hebben we naast de vragenlijst ervoor gekozen om een beperkt aantal individuele interviews af te laten nemen met criticasters. Op basis hiervan hebben we meer inzicht in de oorzaak van negatieve beoordeling.  

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we reeds een aantal verbeteringen doorgevoerd in onze communicatie: de handleidingen zijn herschreven, ons subsidiesysteem wordt waar mogelijk aangepast en daardoor klantvriendelijker, we investeren meer in gerichte communicatie en er zijn  diverse informatiebijeenkomsten en (individuele) contactmomenten geweest.

We hebben de intentie om elke twee jaar een dergelijk stakeholdersonderzoek te herhalen, om zo goed geïnformeerd te blijven over actuele behoeften in het culturele veld.

Het gehele rapport is hieronder te lezen. 

Tanja Mlaker