Direct naar content

Het subsidieplafond voor Snelgeld 2022 - tranche 1 is met € 100.000 verhoogd. Het nieuwe subsidieplafond is dus € 200.000. Het besluit vind je hier.