Direct naar content

Afgelopen november is het regioprofiel BrabantStad vastgesteld en overhandigd aan de minister van OCW. Het regioprofiel is mede tot stand gekomen dankzij input van de culturele sector. In het regioprofiel BrabantStad worden vier programmalijnen uitgezet: talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en -participatie. Er worden twee instrumenten ingezet: afstemming subsidie- en adviestrajecten en de onderzoeksagenda Waarde van Cultuur.

In de Taskforce BrabantStad zijn vertegenwoordigd: de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en Kunstloc Brabant. In opdracht van de Taskforce zijn inmiddels werkgroepen op alle onderdelen van het regioprofiel aan de slag om de geformuleerde ambities te operationaliseren.

De Taksforce BrabantStad is op zoek naar een geschikte kandidaat die kan optreden als secretaris van de Taskforce en als coördinerend projectleider.

Taken en rollen:

 • Ondersteunt de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad als secretaris.
 • Stuurt de werkgroepen functioneel aan en maakt waar nodig verbindingen tussen diverse lijnen, ziet toe op voortgang en signaleert kansen voor verdere ontwikkeling.
 • Draagt zorg voor realisatie van de ambities zoals beschreven in het Regioprofiel en stelt daarbij in overleg met de partners prioriteiten.
 • Rapporteert aan de taskforce over de voortgang.

Competenties:

 • Onafhankelijke en ervaren projectleider.
 • In staat om in complexe samenwerkingsverbanden leiding te geven en/of te coördineren.
 • Oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • In staat bestaande coalities te stimuleren en waar nodig nieuwe te vormen.
 • In staat ambities te vertalen naar activiteiten.
 • Organisatorisch sterk.
 • Kan verschillende teams aansturen en gefocust houden op de doelstellingen.
 • Kan een realistisch en gedragen plan opstellen en tijd en budget bewaken.
 • Kan verbinden, verbanden leggen en daarmee verschillende partijen tot stakeholders maken en bij elkaar brengen op stedelijk, regionaal, landelijk en in een aantal gevallen, internationaal niveau.

De projectleider wordt op zo kort mogelijke termijn aangesteld door de Taskforce en krijgt een overeenkomst t/m juni 2020 voor gemiddeld 16-20 uur per week. Hij/zij zal werken vanuit Kunstloc Brabant. Honorering in overleg.

Voor meer informatie bel: Bert Doedens (06-55686501) of Chris van Koppen (06-24210478).

Reageren, per mail aan Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad, kan tot en met 15 april via sollicitatie@kunstlocbrabant.nl.