Direct naar content

Onder de werktitel Meerjaren Subsidieregeling Cultuur BrabantStad 2021-2024 is op 12 maart jl., in het kader van de Taskforce Regioprofiel BrabantStad, de Werkgroep Harmonisatie van start gegaan onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sylvia Dornseiffer. De Werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, stichting Cultuur Eindhoven, gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond zitting hebben, bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van culturele organisaties die voor de periode 2021-2024 bij meer dan een overheid aanvragen. Deze te ontwikkelen regeling is een uitvloeisel van het gezamenlijk  opgestelde regioprofiel BrabantStad (www.regioprofiel.nl).

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe regeling zijn toegankelijkheid, transparantie en vermindering van lasten- en regeldruk voor aanvragers van subsidie. Met deze uitgangspunten, een integrale benadering en de zekerheid van een meerjarige financiële ondersteuning willen de BrabantStad-partners het culturele ecosysteem van Brabant versterken.

Gelijktijdig werkt een aantal juristen van de BrabantStad-partners aan de juridische vertaling van de nieuwe regeling. In juni organiseert de Taskforce een bijeenkomst voor het culturele veld waarop de nieuwe regeling en de uitgangspunten nader wordt toegelicht en kunnen worden besproken waarna politieke besluitvorming zal plaatsvinden. In het najaar wordt de regeling voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

De planning is er op gericht om de Meerjaren Subsidieregeling Cultuur BrabantStad 2021-2024 eind 2019 open te stellen waarbij de planning gelijk op loopt met de planning van het Rijk.