Direct naar content

Cultuur Eindhoven is op zoek naar leden van de Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter. Cultuur Eindhoven is op zoek naar leden met verschillende expertises.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door het College van B&W van de gemeente Eindhoven. De RvT bestaat uit minimaal drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit aantal is vastgelegd in de statuten.

Ervaring en expertise
Cultuur Eindhoven is op zoek naar leden met verschillende expertises, waaronder expertise op het gebied van cultuurbeleid, financiën, juridische zaken en algemene bestuurlijke en organisatorische zaken. Het gehele profiel van de Raad van Toezicht is hier te vinden.   

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in de breedte. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

De gehele vacaturetekst is hier te vinden. Je kunt tot uiterlijk 10 oktober 2019 reageren en uitsluitend via email.