Direct naar content

Cultuur Eindhoven is op zoek naar een team assistent die het hele team kan ondersteunen met zijn/haar werkzaamheden.

Stichting Cultuur Eindhoven
Cultuur Eindhoven geeft uitvoering aan het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De statutaire doelstellingen van de stichting zijn in het beleidsplan vertaald in drie basisfuncties:

 1. Cultuur Eindhoven is een fonds dat op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de verdeling van subsidies van kunst en cultuur in Eindhoven en verantwoording aflegt over de verdeling en impact van de middelen.
 2. Cultuur Eindhoven is een expert die diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt in afstemming met betrokken partijen en stakeholders.
 3. Cultuur Eindhoven is een verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de stad.

Jouw uitdaging
De team assistent wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur en ondersteunt het gehele team van één directeur en acht medewerkers. Hij/zij assisteert het team bij de behandeling van de subsidieaanvragen, subsidieactiviteiten en voert administratieve en secretariële werkzaamheden uit.

De team assistent voert volgende werkzaamheden uit:

 • ondersteuning van de beleidsmedewerkers in het gehele subsidieproces;
 • assisteert de beleidsmedewerkers bij de behandeling van subsidieaanvragen en voorbereiding van beschikkingen;
 • bereidt subsidievaststellingen voor;
 • maakt verslagen en bewaakt voortgang van acties;
 • draagt zorg voor zorgvuldige archivering;
 • administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen van o.a. teamoverleg en overleggen met (subsidie)instellingen;
 • organiseren van diverse bijeenkomsten, inclusief catering, presentatiebenodigdheden, uitnodigingen c.q. aanmeldingen t.b.v. instellingen;
 • behandelen van in- en uitgaande post, verzorgen van correspondentie;
 • beheert het adressenbestand;
 • monitort relevante informatiebronnen en legt verbanden met activiteiten van Cultuur Eindhoven;
 • diverse hand- en spandiensten.

Jouw profiel

 • je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau;
 • je hebt bewezen kennis of ervaring op het gebied van ondersteunende werkzaamheden;
 • je hebt vaardigheid met betrekking tot het voeren van correspondentie en verslaglegging;
 • je hebt ervaring met MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams);
 • je hebt een actieve werkhouding en neemt graag initiatief;
 • je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • je hebt bij voorkeur kennis van en inzicht in de beleidsvelden van Cultuur Eindhoven;
 • je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • je hebt een uitstekende beheersing van Nederlandse taal.

Wij bieden
Een contract voor een jaar met uitzicht op verlenging. Salariëring betreft schaal 7 volgens CAR-UWO, max € 3.176,- bij een fulltime (36 uur) dienstverband, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Informatie
Voor meer informatie over Cultuur Eindhoven zie www.cultuureindhoven.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Judith Groenewoud, te bereiken via 06 - 46 41 36 34.


Reacties
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en cv (graag in pdf) naar info@cultuureindhoven.nl. Je kunt tot uiterlijk 23 december 2020 en alleen via e-mail reageren. Op 11 januari 2021 voeren we de eerste gesprekken, houd hier rekening mee in je agenda. We streven ernaar dat je zo snel mogelijk kunt beginnen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.