Direct naar content

Afgelopen november is het regioprofiel Brabantstad, die mede tot stand is gekomen dankzij input van de culturele sector, aan het ministerie van OCW uitgereikt. Om het uitgewerkte regioprofiel Brabantstad op deze wijze te verwezenlijken worden 4 programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en participatie) omschreven en 2 instrumenten in de vorm van afstemming subsidie- en adviestrajecten en onderzoeksagenda: Waarde van Cultuur.

De taskforce BrabantStad is hier verder mee aan de slag gegaan en heeft een projectplan opgesteld.  In de taskforce zijn de volgende steden/partijen vertegenwoordigd: Provincie Noord-Brabant, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch, Tilburg en KunstLoc Brabant. Een volgende stap in dit proces is dat vertegenwoordigers van de verschillende partijen binnen een werkgroep aan de slag gaan. Zo is er een werkgroep ‘Harmonisatie’ en werkgroep ‘Onderzoeksagenda: Waarde van Cultuur’ voor de 2 instrumenten. De werkgroep Harmonisatie richt zich op het vraagstuk van regionale afstemming van subsidie- en adviestrajecten. De werkgroep staat onder voorzitterschap van Sylvia Dornseiffer. Sylvia Dornseiffer is zelfstandig adviseur en coach bij Dornseiffer voor Culturele Zaken. In het verleden was zij o.a. werkzaam als directrice bij het Letterenfonds en Amsterdam Fonds voor de Kunsten. Daarnaast kent ze het culturele landschap van deze regio goed door haar ervaring als adviseur bij Brabant C.

Het rapport ‘Waarde van Cultuur’ is in 2018 gerealiseerd en er komt een nieuwe versie in 2020. Dit instrument kent ook een duidelijke plek in het regioprofiel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KunstLoc, PON en Telos, Jenneke Harings (KunstLoc) is de projectleider.

In het regioprofiel Brabantstad staan daarnaast verschillende programmalijnen omschreven: Talentontwikkeling, Internationalisering, Publiekswerking en Cultuureducatie en participatie. Voor elke programmalijn wordt bij Kunstloc een deelprojectleider benoemd. Voor de programmalijn Talentontwikkeling is dit Iduna van de Ven, voor Internationalisering is dat Jenneke Harings, voor Publiekswerking is dat Max van Alphen en voor Cultuureducatie en participatie is dat Luana Berghmans. Bij elke programmalijn nemen van elke BrabantStad-partner tenminste twee vertegenwoordigers deel. Elke projectgroep start half maart en zal binnen afzienbare tijd communiceren over de te nemen stappen en hoe de culturele sector daarbij betrokken kan worden.

Voor de rol van overall projectleider die tevens als secretaris van de taskforce functioneert wordt een externe ingehuurd. De vacature komt binnenkort online.