Direct naar content

Marc Glaudemans treedt eind december af als voorzitter van de Cultuurraad bij de stichting Cultuur Eindhoven. Glaudemans is benoemd tot directeur bij de provincie Noord-Brabant waar hij medio januari zal starten in zijn nieuwe rol. Deze rol is niet verenigbaar met zijn taken binnen de Cultuurraad. Na de afronding van de huidige adviesronde omtrent de PLUS-programma’s 2018 en PLUS-projecten tranche 1, 2018 zal hij zijn taken als voorzitter neerleggen.

Vanaf april 2016 was Glaudemans als voorzitter betrokken bij de Cultuurraad. Anderhalf jaar geleden begon hij als voorzitter. Glaudemans heeft vervolgens de gehele Cultuurraad mee opgezet, de  beoordelingsprocedure ingericht en de huidige opzet vormgegeven. Als onafhankelijke voorzitter was hij verantwoordelijk voor de zorgvuldige en correcte werkwijze en goed onderbouwde adviezen van de Cultuurraad. Daarbij is met de adviezen voor de Basisinfrastructuur een fundament voor de hele huidige beleidsperiode gelegd. In de ronden daarna is onder zijn leiding een divers aanbod aan culturele programma’s en projecten mede mogelijk gemaakt.

We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn rol en werk voor Cultuurraad.

Marc Glaudemans kijkt terug op een mooie periode: “Ik heb de opstartfase van de nieuwe Cultuurraad als zeer inspirerend ervaren. Het is uiteraard jammer om voortijdig zo’n traject te verlaten, omdat we nog in onze eerste periode zitten. Ik vertrouw erop dat dit werk onder leiding van een nieuwe voorzitter voortvarend wordt voortgezet.”
Wij wensen Marc ontzettend veel succes met zijn nieuwe functie.

Stichting Cultuur Eindhoven zal zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter van de Cultuurraad. De vacaturetekst vind je hier.