Direct naar content

Tante Netty (2011) richt zich op social design, artistieke interventies en community art met maatschappelijke impact. Beeldende kunst en design zijn tegelijkertijd bedoeld als doel én middel. Tante Netty biedt met kunstenaars en ontwerpers een onverwacht perspectief op een situatie, legt nieuwe verbanden en verbeeldt een nieuwe toekomst. Tante Netty wil zich onderscheiden van andere culturele spelers door een brug te slaan naar mensen die weinig met cultuur in aanraking komen en wil aansluiten bij hun leefwereld.

terug naar het overzicht