Direct naar content
13 januari 2022

Acht matches gevonden bij Techneut Zoekt Ontwerper

Bij Techneut Zoekt Ontwerper werken Cultuur Eindhoven en SIDN fonds samen om bij digitale technische projecten de juiste ontwerpers te vinden, zodat ze samen de impact van de projecten vergroten. Dit najaar riepen we ontwerpers op die hun expertise in willen zetten om een internetproject te helpen met het verbeteren van de gebruikerskant. Want design is van groot belang voor de acceptatie van nieuwe technologie, maar bij de voornamelijk technisch georiënteerde projecten is die expertise vaak nog niet aanwezig binnen het team. In december vonden de matchingsgesprekken plaats tussen de techneuten en ontwerpers, waarbij elke partij kon proeven of er een samenwerking inzat met de desbetreffende ontwerper.

Rogier Klomp begeleidde het matchingsproces en coacht de gematchte team gedurende de looptijd van het traject. Hij legt uit waar in de matching op gelet wordt:
'Bij een succesvolle match zoek je naar gedeelde inhoudelijke interesses, deels overlappende en aanvullende kennis en complementaire skills, maar ook een persoonlijke klik is vaak erg belangrijk.'

Uit die gesprekken zijn acht matches ontstaan. Samen komen ze tot een plan om design, gebruiksvriendelijkheid en/of toegankelijkheid te vergroten. Gedurende de loop van het traject worden de teams begeleid door experts via intervisiesessies en masterclasses. Dit zijn de matches:


RadiTube
YouTube speelt een grote rol in de verspreiding van desinformatie en complottheorieën. Het is echter een lastig platform om onderzoek uit te voeren, aangezien je met audiovisuele data te maken hebt. RadiTube is een zoekmachine waarmee journalisten en onderzoekers video’s uit radicale YouTube communities kunnen doorzoeken op basis van de ondertiteling. Met behulp van RadiTube worden zo veel mogelijk kanalen doorzoekbaar. Zo wordt het voor journalisten en onderzoekers mogelijk gemaakt om zelf YouTube-kanalen toe te voegen en nieuwe gerelateerde kanalen te ontdekken.

De vraag die centraal staat bij de samenwerking met ontwerpers in dit project is: Hoe kunnen we er voor zorgen dat we (valse) narratieven op YouTube al in een vroeg stadium kunnen opsporen en welke interface past daarbij?

De organisatie die aan dit project werkt is Uhmmm BV. Zij hebben de ideale match gevonden in ontwerper Bernhard Lenger.Ik Onderzoek Mee 
Alle burgers zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van hun gezondheid. Hoewel het betrekken van burgers in onderzoek steeds meer wordt aangemoedigd, maken onderzoekers en gezondheidsexperts hier te weinig gebruik van. De mogelijkheid ontbreekt om dit op een laagdrempelige en efficiënte manier te doen. Het ‘Ik onderzoek mee’ platform (IOM) biedt daarin een oplossing. IOM draait om het ophalen van ervaringen en ideeën (‘suggesties’) van burgers over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen. Deelnemers bouwen vragenlijsten voor elkaar, die ze ook beantwoorden

De vraag die centraal staat bij de samenwerking met ontwerpers in dit project is: 
Hoe kunnen we een tool ontwerpen waarmee alle burgers, ook kwetsbare doelgroepen, geprikkeld worden om mee te doen aan burgerwetenschap?

Stichting Crowdience hebben de ideale match gevonden in Yurr Studio.

Wetzoek 
Via wetten.nl en rechtspraak.nl is veel informatie m.b.t. het Nederlandse recht als open data beschikbaar. Het vinden van de juiste informatie is zonder kennis van het rechtssysteem echter bijna onmogelijk. Doel van dit project is de aanwezige data ook voor mensen zonder juridische kennis makkelijker doorzoekbaar te maken. Door machine learning toe te passen wordt een zoekmachine ontwikkeld, waarbij je aan de hand van een vraag of beschrijving kunt zoeken naar het betreffende rechtsgebied, wetten en jurisprudentie. Hiermee willen ze het Nederlandse recht toegankelijker maken en de democratische en economische participatie van burgers versterken.

De vraag die centraal staat bij de samenwerking met ontwerpers in dit project is: 
Hoe kunnen we wetzoek.nl zo gemakkelijk mogelijk inrichten voor burgers, zodat zij weten hoe ze dit hulpmiddel kunnen gebruiken om sneller tot een oplossing van hun probleem te komen?

Projectleider Felix van Litsenburg van Wetzoek.nl gaat samenwerken met Bureau Moeilijke Dingen.Video Accessibility Plugin
Een makkelijke tool online vinden om zelf met video toegankelijkheid aan de gang te gaan bestond nog niet. Daarom is Scribit.pro opgericht. Met de intentie om het volledig toegankelijk maken van video zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat ook een student uit Canada, of Australië het online kan vinden en in een eigen taal zijn of haar video toegankelijk kan maken. Scribit.pro biedt een online platform waarmee iedereen zelf aan de slag kan gaan met het toegankelijk maken van zijn eigen video’s. Op het scribit.pro platform kan iedereen ondersteunende bestanden (ondertiteling, audiobeschrijving, etc) zelf produceren met eenvoudige online tooling.

De vraag die centraal staat bij de samenwerking met ontwerpers in dit project is: 
Hoe kunnen we online toegankelijkheid laagdrempelig én aantrekkelijk maken in plaats van dat het ervaren wordt als iets ingewikkelds?

Eigenaar van het project Accenss BV heeft haar match gevonden in Studio New West.


Civinc
Civinc bouwt online platforms om polarisatie in de samenleving tegen te gaan door andersdenkenden met elkaar te laten praten. Door verschillende ‘(filter)bubbels’ weten mensen met verschillende meningen en perspectieven elkaar steeds moeilijker te vinden. Civinc heeft een platform ontwikkeld waarbij deelnemers met tegengestelde meningen, voorkeuren of achtergronden laagdrempelig online het gesprek kunnen aangaan, één-op-één, anoniem en buíten hun eigen bubbel. Het platform is in te zetten rondom verkiezingen, binnen het onderwijs en in organisaties. Aantrekkelijk design, een prikkelende user experience en toegankelijkheid van het platform zijn daarbij essentieel om gebruikers te bereiken en daarbij te overtuigen om een stapje buiten hun eigen bubbel / comfort zone te zetten, om (constructief) te engageren, en om terug te komen.

De vraag aan de ontwerpers stond dan ook centraal om die prikkelende user experience te kunnen vormgeven. Hoe zorgen we voor een optimale UX/UI voor de deelnemers aan de gesprekken (burgers, leerlingen of werknemers) op basis van functioneel design dat de aandacht trekt, een veilige omgeving biedt en uitnodigt tot constructieve en respectvolle gesprekken over gevoelige thema’s. Kortom, een omgeving die optimaal bijdraagt aan de ervaring en engagement van de gebruikers

Civinc gaat met Kickoff Lab aan de slag om dit verder uit te werken./e/ project
/e/ Foundation wil mensen bewuster maken van privacy-problemen op hun mobiele telefoons. Met de Privacy Central App kunnen Android gebruikers eenvoudig de eigen telefoon analyseren en beschermen op het gebied van privacy. Het geeft inzicht in de apps die je gebruikt, maar ook in het OS (Operating System) zelf. Van een telefoon met Google’s Android bijvoorbeeld, zie je wat Google allemaal over je verzamelt. Ook helpt de app problemen aan te pakken. Daarnaast realiseert /e/ Foundation een alternatief, privacy-vriendelijk OS voor een mainstream publiek en ondersteunen ze de opkomst van PWA’s (Progressive Web Apps), die de afhankelijkheid van Google verminderen. /e/ maakt daarmee een open-source besturingssysteem (OS) voor mobiele telefoons, gebaseerd op Android. Het OS is volledig ‘de-Googled’ en daarom privacy-veilig: het verzamelt als enige Android ter wereld geen enkele logs, gebruikersactiviteit of locaties van gebruikers (www.e.foundation).

/e/ foundation zocht voor dit project ontwerpers die kunnen helpen om de toegankelijkheid van hun besturingssysteem voor mensen met een beperking te optimaliseren.

De ontwerper die ze voor deze taak hebben gevonden is Henrik van Leeuwen.


Toolkit stop corona nepnieuws
Betrouwbare corona informatie is van levensbelang voor iedereen. Denk aan juiste informatie over preventie, besmetting, herstel, een vaccin, etc. Fake news op internet -met name op social media- bedreigt echter onze toegang tot betrouwbare informatie online. Om dit te bestrijden en mensen te helpen betrouwbare informatie te leren herkennen, brengt dit project internationaal onderzoek rondom fake news en corona in kaart en wordt een toolkit voor onder andere overheids-, educatieve- en patiëntenorganisaties gerealiseerd. Hiermee kunnen op coronadashboards, websites en patiëntenportalen tips worden gegeven aan het brede publiek, maar ook specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren of patiënten worden bereikt.

De centrale vraag voor ontwerpers binnen dit project was als volgt: hoe kunnen we de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren, zodat mensen de informatie en de toolkit om corona nepnieuws te bestrijden weten te vinden?

Om dit te realiseren werkt het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht samen met Jager en Prooi.PSD2meniet/Gatekeeper for Open Banking
PSD2 (Payment Services Directive 2) is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Deze wet maakt het mogelijk om ook derde partijen – die betaaldiensten aanbieden – toegang te geven tot je betaalgegevens. In de huidige vorm is er slechts één mogelijkheid: je deelt alles (7 jaar aan financiële transacties) of niets. Privacy technisch is dit verre van ideaal. Je transactiegegevens onthullen meer over jezelf dan je zou willen. Zoals lidmaatschappen van een vakbond of politieke partij, welke zorg je gebruikt en/of je religieuze en seksuele voorkeur. De projecten PSD2meniet en Gatekeeper for Open Banking spelen hierop in en hebben nu hun krachten gebundeld. Met de Gatekeeper for Open Banking willen ze het voor de consument mogelijk maken om een filter aan te brengen op de data die wordt gedeeld. Doel is dat de gatekeeper als intermediair tussen banken en derde partijen fungeert en uiteindelijk een tussenlaag wordt zoals ideal.nl of idin.nl.

De vraag aan ontwerper die centraal staat is: hoe maken we nut en noodzaak om niet al je betaalgegevens te delen duidelijk aan de consument, en zorgen we tegelijkertijd voor een gebruiksvriendelijke tool om de adoptie te vergroten?

FWDpay heeft om aan dit vraagstuk te werken haar match gevonden in ontwerper Gilliam Ganzevles.

 

terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen: