Direct naar content
07 april 2022

Projecten Gezondheid voor Iedereen gaan aan de slag

Vorig jaar plaatsten we in november een oproep waarbij we op zoek waren naar makers en organisaties die al bezig zijn met het thema gezondheid en het stimuleren van een gezondere levensstijl en/of die nieuwe plannen willen ontwikkelen. Het thema komt uit de gezondheidsnota ‘Gezondheid telt voor iedereen’ van de gemeente Eindhoven. Eén van de doelstellingen binnen het thema is het bijdragen aan een vitalere leefstijl in een gezondere omgeving. In de vorm van twee workshops onder leiding van We Are op gingen de deelnemers vervolgens in december aan de slag om te werken aan een concreet projectvoorstel en daar zijn vier pilot projecten uitgekomen met de focus op gezondheid voor iedereen.

Hieronder lees je welke pilot projecten van start zijn gegaan:


1. Self Design Ateliers - Grip krijgen op eindeloze keuzes en maakbare werelden - Marleen van Bergeijk, Parktheater en MU
Het is nogal wat dat jong zijn. Dat was het altijd al, maar de druk die jongeren ervaren lijkt groter dan voorheen; druk om erbij te horen, druk om de beste versie van jezelf te laten zien op social media, druk om te slagen op school en op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen ze geholpen worden om met deze toegenomen onrust om te gaan? Kunnen er  tools worden aangereikt om meer met elkaar in gesprek te gaan en in het hier en nu te leven? In drie Self Design Ateliers gaan MBO-studenten van het Summa College samen met een kunstenaar aan de slag met het ontwerpen van een tool of interventie, waarmee ze met leeftijdsgenoten in gesprek gaan over eindeloze keuzes en het zogenaamde maakbare bestaan. Jongeren worden uitgedaagd om uit hun hoofd, en in hun lichaam te stappen. Door ze als maker te betrekken in dit project leren ze niet alleen naar kunst te kijken, maar ervaren ze ook wat het betekent om je als maker tot actuele thema’s als zelfverwezenlijking en sociale druk te verhouden. Door hen als actieve makers in het proces te betrekken, hopen ze te leren hoe zo’n kunstenaarsmentaliteit bij kan dragen aan een weerbare houding: als leerling en student, maar ook als kritische wereldburger.


2. Healthlab on Tour – Philips Museum en Morgenmakers
Hoe fit ben jij? Slaap je genoeg? Proef je het verschil tussen gele, paarse en oranje wortels? Welk effect heeft sporten eigenlijk op je hartslag? En kun je ook met je ademhaling effect hebben op je gezondheid? Heb jij wel eens een echo gemaakt?
Tijdens HealthLab on tour kun je op allerlei manieren met technische innovaties meten en ervaren hoe het met jouw fitheid is gesteld. HealthLab on tour is een edutainment gezondheidsroute door de wijk voor kinderen (8 tot 12 jaar) en hun ouders. Op verschillende plekken in de wijk (werkstations) kunnen speelse opdrachten worden gedaan die meer inzicht geven in je eigen gezondheid en welke invloed je daar zelf op kan hebben. Verspreid over de wijken Kronehoef en Mensfoort zijn op 22 mei een tiental werkstations te vinden, bij ieder werkstation kun je een opdracht uitvoeren. Op een fitcard verzamel je al jouw persoonlijke resultaten. Weet jij alle opdrachten succesvol af te ronden, dan ligt er een prijs op je te wachten. Deelname aan HealthLab is gratis. HealthLab on tour is een samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven, het Philips Museum, Basisschool Atalanta, Menszorg, Lumens, Dynamo Jeugdwerk en Basisschool Tariq.


3. Nudge Jezelf Gezond – Lady Penelope
Het eten van ongezonde dingen zoals snoep en fastfood is erg aantrekkelijk. Op elke straathoek zie je de logo’s, op TV, internet en sociale media zie je mensen plezier beleven aan hamburgers en frietjes. Al deze signalen zijn kleine duwtjes in de rug om toch ook voor een chipje of een milkshake te kiezen. Deze signalen hebben invloed op ons allemaal, jong en oud. Daarom richt Lady Penelope  zich in Nudge Jezelf Gezond op een aantal verschillende interventies op basisscholen. Zo leert men op jonge leeftijd al hoe hier mee om te gaan en wordt er kennis over opgedaan. Door middel van de tactiek van nudging worden omgevingen gecreëerd waarin je, door hoe een omgeving is ingericht, kleine zetjes krijgt en daarmee onbewust wordt gestimuleerd voor de betere, gezondere keuze te gaan. Voorbeelden van interventies zijn: Op de foto met je favoriete groente,  groente- en fruitdessins en pompoenpergola.  Basisscholen Beppino Sarto en Cornelis Jetses gaan aan de slag met deze interventies.


4. Stadsoever Eindhoven - Ruimte voor mentale kracht - Kornelia Dimitrova
Aantrekkelijk en bruikbaar openbaar groen is essentieel voor de volksgezondheid. Steeds meer onderzoekers wijzen op de positieve gezondheidseffecten van contact met de natuur, bij het beheersen van stress, het verbeteren van het lichamelijk welzijn en het op één lijn blijven met de seizoensveranderingen. Deze pilot speelt in op de behoefte om beweging en een gezonde omgeving te stimuleren, en ruimte te bieden voor (mentaal) welzijn en weerbaarheid. Op de gekozen locatie, de Dommelbank, tegenover het Van Abbemuseum, wordt een ruimte installatie inclusief programma dat jongere mensen stimuleert om te genieten van een actievere en socialere buitenervaring geïmplementeerd. Hierdoor worden mensen bewuster gemaakt van een gezonde omgeving en wordt men uitgenodigd om de voordelen van tijd doorbrengen in de natuur te ervaren.

Meedoen aan cultuur is een van de dingen die ons gelukkiger en gezonder maakt. De gemeente Eindhoven ondersteunt dit initiatief als onderdeel van het gezondheidsbeleid. Meer hierover is te lezen op eindhoven.nl/destapnaargezonder.

terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen: