Direct naar content
15 september 2021

Afsluiting Programma Creatieve Industrie – Duurzaam Leven 15 september

Tanja Mlaker opent de dag met de uitnodiging aan alle aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaam leven anno nu. Er zijn in de vier jaar dat het Programma Creatieve Industrie heeft gelopen meer dan 60 projecten ondersteund. Maar ze roept de aanwezigen ook op om in gesprek te gaan met de overheid en te onderzoeken wat groot denken en eigenwijs doen kan opbrengen. Wederzijds is er volgens haar veel toegevoegde waarde op te halen.

Bas van Abel, oprichter van Fairphone en van De Clique, begint de dag met een motivatiespeech. Designers kunnen als geen ander de blik op bestaande manieren van produceren en consumeren laten kantelen. Aan de hand van het verhaal van Fairphone komt hij tot de slotsom: als je het systeem van binnenuit wil veranderen, krijg je toch te maken met de regels van dat systeem. Doe het daarom niet alleen.

Ook is het gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap bij een product van groot belang om de omgang met gebruiksvoorwerpen te verduurzamen: laat twintig mensen een identieke Billy-kast van IKEA in elkaar zetten, en ze zullen de kast die zij zelf in elkaar hebben gezet als beste aanwijzen. Het gaat om een commitment dat los staat van de waarde in geld, open source denken en samenwerken vanuit vertrouwen.

Van Abel sluit af met drie credo’s voor designers die producten en processen op een meer duurzame manier willen ontwerpen: wees strategisch naïef, durf je kwetsbaar op te stellen, en omarm dilemma’s.

De presentaties die daarop volgen tonen dat de creatieve industrie uitgaat van een gedeeld belang, wat concreter is dan een paraplubegrip als maatschappelijk belang. Een gedeeld belang ontstaat door eigenaarschap van alle betrokkenen in een proces. Het geeft verbinding en het verbreedt de mogelijkheden.


Ochtendsessie Duurzaamheid in bedrijfsleven en industrie

Pim Bens, sociaal ontwerper en mede-oprichter van de Reuringsdienst, vertelt hoe hij basisschoolkinderen door middel van eenvoudige maar slim doordachte installaties en filmpjes laat zien hoe plastic kan worden gerecycled. Want het is van belang om de jongste generaties bewust te maken van dit thema, willen de klimaatdoelen voor 2050 gehaald worden.

Philippe Rol van Atelier to the Bone/ontwerperscollectief NUL ZES en André van der Zalm, hoofd Klant & Markt van DuraVermeer Bouw Zuid, hielden in de tweede zaal een presentatie over een gezamenlijk renovatie- en buurtproject op het NRE-terrein. Hieruit bleek dat het designdenken dankzij de samenwerking geïmplementeerd was in het bouwbedrijf, dat nu bijvoorbeeld materialen uit afgedankte gebouwen hergebruikt.

Simone de Waart, oprichter en creatief directeur van Material Sense werkt met de auto-industrie om resten van het leer dat in auto’s wordt toegepast opnieuw te gebruiken.


Ochtendsessie Duurzaam Bouwen


In de middag begint moderator Oscar Kocken met de uitspraak: ‘Het grootste gevaar voor de planeet is als iedereen denkt dat iemand anders de boel gaat redden.’ Samenwerkingen tussen ontwerpers en bijvoorbeeld de overheid, economische ontwikkelmaatschappijen als Brainport en projectontwikkelaars worden in drie panels besproken. Telkens weer blijkt dat designdenken in alle stadia van een project het denken in bestaande structuren helpt doorbreken. Dat leidt tot innovaties voor de wereld van morgen.Oscar Kocken en Sladjana Mijatovic (manager duurzaamheid BPD)

Het was een dag waarop er veel innovatieve voorbeelden aan bod zijn gekomen, vat Tanja Mlaker samen aan het eind van de middag. De opgave is nu volgens haar om al deze goede kleine initiatieven op te schalen door verbindingen aan te gaan en op maat gesneden financieringsinstrumenten te ontwikkelen. Dat zal de mogelijkheden verbreden om systemen te kantelen en duurzaam te innoveren.

Het gehele middagprogramma is nog terug te kijken via YouTube hier en hier

Tekst: Wendy Lubberding
Foto’s: Tim Meijer

terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen: